Analýza údajov zaťaženia malých prípravných hier vo futbale a výstup do praxe

Autori: PaedDr. Michal Lacena a Mgr. Igor Bakaľár, PhD.

V prezentácii Vám autori ponúknajú analýzu GPS údajov zaťaženia z tréningov malých prípravných hier rôznych dorasteneckých kategórií. Ponúkajú aj odporúčania do tréningu v podobe podrobných údajov, rozmerov ihriska, obohatené o názorné videoukážky silových cvičení a rozcvičení pred rôznymi druhmi tréningu.

Tento kurz je oficiálne schválený SFZ a je uznaný v rámci predlžovania trénerskej licencie.

Čo sa naučíte

  • Vybranú metódu testovania pohybovej schopnosti zmeny smeru a výsledky.
  • Analýzu zaťaženia podľa údajov GPS systému Polar team Pro z tréningu malých hier vo futbale.
  • Porovnanie jednotlivých kategórií na úrovni akadémie dorasteneckej ligy.
  • Ukážky pohybového rozcvičenia pred rôznymi druhmi futbalových tréningov a porovnanie zaťaženia v nich.
  • BONUS: Kúpou kurzu získavate prístup do súkromnej podpornej skupiny, kde môžete komunikovať s ostatnými účastníkmi kurzu, ale aj so samotným autorom.

Požiadavky

  • Kurz môže absolvovať ktokoľvek – držitelia všetkých licencií, ale aj ľudia bez licencie.
  • Kurz slúži na predĺženie licencií pre trénerov SFZ: UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA B, Grasroots C a SFZ Fitness licencie v rozsahu 1 hodina.

Popis kurzu

V dnešnej dobe kladieme na hráčov futbalu stále väčšie nároky na fyzickú pripravenosť. Autori uvádzajú futbal ako šport s viacerými šprintami. Vieme, že priemerný počet šprintov za zápas sa pohybuje na úrovni 17,3 pričom priemerná prekonaná vzdialenosť v šprinte je 19,3 metra.

Pokiaľ sa chceme baviť o futbale, je jasné že hráči nevykonávajú iba lineárny beh alebo nekrúžia okolo ihriska, práve naopak, absolvujú veľké množstvo zmien smeru. Ak hráč chce zmeniť smer vo veľkej rýchlosti, je nutné aby agresívne zabrzdil – deceleroval, a následne znova vyštartoval – akceleroval. Na to aby bol tento pohyb efektívne vykonaný, mal by hráč spĺňať niekoľko požiadaviek ako dobrú silovú pripravenosť, technické zvládnutie jednotlivých pohybov, vysokú úroveň koordinačných schopností a iné. Na to, aby sme vyžadovali od hráčov výkony v zápase, je nevyhnutné aby takéto zaťaženie absolvovali hráči v tréningovom procese. Jednou z metód sú malé hry, čo znamená vysoko intenzívny tréning v malom počte hráčov na relatívne malom priestore.

V tomto kurze si povieme rozdelenie schopnosti agility, a teda na ktoré schopnosti sa zamerať pokiaľ chceme zlepšiť pohybovú úroveň hráčov. Ukážeme si diagnostiku danej schopnosti, a tak isto aj výsledky daného testu.

Hlavnou časťou je analýza zaťaženia v tréningu malých hier s určitým počtom hráčov, na určitom vymedzenom priestore, v presne danom časovom intervale zaťaženia a odpočinku. Ukážeme si porovnanie týchto údajov medzi viacerými kategóriami a tak isto rozdiely v údajoch pokiaľ nastane zmena v počte hráčov, a tým pádom aj zmene rozmerov ihriska.

Názorne si ukážeme príklady silovej prípravy, a tak isto aj porovnanie rozcvičení pred rôznymi druhmi futbalových tréningov z pohľadu zamerania, voľby cvičení a GPS údajov.

Našim cieľom bolo dať vám informácie, ktoré viete použiť vo svojom tréningovom procese aj pokiaľ nemáte možnosť využitia GPS systému. Snažili sme sa ukázať tieto údaje ako inšpiráciu, a nie presný návod. Veríme, že tento kurz bude pre Vás prínosom do praxe a Vášho tréningového procesu.

O inštruktorovi

+51 zapísaných
Neprihlásený

Kurz Includes

  • Lekcie: 8
  • Testy: 1
  • Diplom

Hodnotenia a spätné väzby

5.0
Priem. hodnotenie
1 hodnotení
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Aká je Vaša skúsenosť? Veľmi by sme to chceli vedieť!
Peter Košuda
Zverejnené pred 7 mesiacov
limit rýchlosti

výborná prezentácia

×
Ukážka obrázku
Zobraziť viac hodnotení
Aká je Vaša skúsenosť? Veľmi by sme to chceli vedieť!

Odpovede

1otvorenie prednášky
play-sharp-fill

1otvorenie prednášky

Hide picture