Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia
  1.1 Prevádzkovateľ stránok vzdelávanie.digital: vzdelávanie.digital s.r.o., Újazd 38, Skalka nad Váhom, 913 31, IČO: 53735676, DIČ: 2121485619, mail: info@vzdelavanie.digital, tel.: +421 902 453 306 – ďalej len spoločnosť vzdelávanie.digital.
  1.2. Poslaním platformy vzdelávanie.digital je zlepšovať životy prostredníctvom učenia. Umožňujeme komukoľvek a kdekoľvek vytvárať a zdieľať vzdelávacie kurzy (učitelia) a zapisovať sa do týchto vzdelávacích kurzov pre rozširovanie svojich vedomostí (študenti). Náš trhový model považujeme za najlepší spôsob, ako našim používateľom ponúknuť hodnotný vzdelávací obsah. Potrebujeme pravidlá, aby sme zaistili bezpečnosť našej platformy a služieb pre Vás, nás a našu komunitu študentov a učiteľov. Tieto Obchodné odmienky sa vzťahujú na všetky Vaše aktivity na webových stránkach vzdelavanie.digital, mobilných aplikáciách, našich API a iných súvisiacich službách (ďalej len „Služby“).
  1.3. Ak publikujete kurz na platforme vzdelávanie.digital, musíte tiež súhlasiť s Učiteľskou zmluvou. Poskytujeme tiež podrobnosti týkajúce sa nášho spracovania osobných údajov našich študentov a inštruktorov v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

 2. Užívateľské kontá
  2.1.Na väčšinu aktivít na našej platforme potrebujete účet. Udržujte svoje heslo niekde v bezpečí, pretože ste zodpovední za všetky aktivity spojené s vaším účtom. Ak máte podozrenie, že Váš účet používa niekto iný, kontaktujte náš tím podpory.
  2.2.Pre väčšinu aktivít na našej platforme potrebujete účet, vrátane nákupu a zápisu do kurzu alebo pre publikovanie kurzu. Pri nastavovaní a udržiavaní účtu musíte poskytovať a naďalej poskytovať presné a úplné informácie vrátane platnej e-mailovej adresy. Nesiete plnú zodpovednosť za svoj účet a za všetko, čo sa na vašom účte deje, vrátane zodpovednosti za škodu (spôsobenú nám alebo komukoľvek inému), ktorú spôsobí niekto, kto používa Váš účet bez Vášho súhlasu. To znamená, že musíte byť opatrní pri zadávaní hesla. Bez Vášho súhlasu nesmiete prevádzať svoj účet na niekoho iného ani používať účet niekoho iného. Ak nás budete kontaktovať, aby ste požiadali o prístup k účtu, takýto prístup Vám nepovolíme, pokiaľ nám nebudete môcť poskytnúť prihlasovacie údaje pre tento účet. V prípade smrti používateľa bude účet tohto používateľa uzavretý.
  2.3.Ak zdieľate svoje prihlasovacie údaje k účtu s niekým iným, zodpovedáte za to, čo sa stane s vaším účtom, a vzdelavanie.digital nebude zasahovať do sporov medzi študentmi alebo učiteľmi, ktorí zdieľajú prihlasovacie údaje k účtu. Keď sa dozviete, že niekto iný môže používať Váš účet bez Vášho súhlasu (alebo máte podozrenie na akékoľvek iné narušenie bezpečnosti), musíte nás ihneď kontaktovať, tak, že sa obrátite na náš tím podpory. Môžeme od vás požadovať určité informácie, aby sme potvrdili, že ste skutočne vlastníkom svojho účtu.
  2.4.O zrušenie svojho účtu môžete požiadať kedykoľvek. Naši pracovníci Vám s tým radi pomôžu. Tento krok je ale nezvratný a opätovné obnovenie konta nebude možné. Ak chcete zistiť, čo sa stane, keď zrušíte svoj účet, prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov.

 3. Zakúpenie kurzu a prístup ku kurzu
  3.1.Keď sa zapíšete do kurzu, získate od nás licenciu na jeho zobrazenie prostredníctvom služieb vzdelavanie.digital a žiadne ďalšie použitie nie je povolené. Nesnažte sa žiadnym spôsobom premiestňovať, sťahovať alebo predávať kurzy. Licencia Vám garantuje prístup ku kurzu počas prvých 3 mesiacov odo dňa zakúpenia kurzu, s výnimkou prípadov, keď je potrebné zakázať kurz z právnych alebo politických dôvodov. Po uplynutí tejto lehoty však nestrácate prístup ku kurzu, avšak garancia už neplatí (napr. prípad, keď inštruktor/učiteľ stiahne svoj kurz kvôli rýchlemu vývoju v danej oblasti a neaktuálnosti obsahu kurzu).
  3.2.Na základe našej Učiteľskej zmluvy, keď učitelia uverejnia kurz o platforme vzdelavanie.digital, udeľujú vzdelavanie.digital licenciu na poskytnutie prístupu na kurz študentom. To znamená, že máme právo sublicencovať tento kurz študentom, ktorí sa zapíšu do kurzu. Ako študent, keď sa zapíšete do kurzu, či už ide o bezplatný alebo platený kurz, získavate od spoločnosti vzdelavanie.digital licenciu na prezeranie kurzu prostredníctvom platformy a služieb vzdelavanie.digital a vzdelavanie.digital je jediným poskytovateľom nahrávok a obsahu kurzov. Kurzy sú pre vás licencované a nie predávané. Táto licencia Vám nedáva žiadne právo ďalej predávať kurz akýmkoľvek spôsobom (vrátane zdieľania informácií o účte s kupujúcim alebo nezákonného sťahovania kurzu a zdieľania na torrent stránkach).
  3.3.V zákonnejšej a úplnejšej podobe Vám vzdelavanie.digital udeľuje (ako študentovi) obmedzenú, nevýhradnú, neprenosnú licenciu na prístup a prezeranie kurzov a súvisiaceho obsahu, za ktorý ste zaplatili všetky požadované poplatky, výlučne pre vaše osobné, nekomerčné, vzdelávacie účely prostredníctvom Služieb v súlade s týmito Obchodnými podmienkami a akýmikoľvek podmienkami alebo obmedzeniami spojenými s konkrétnymi kurzami alebo prvkami našich Služieb. Akékoľvek iné použitie je výslovne zakázané. Nesmiete reprodukovať, ďalej distribuovať, prenášať, poskytovať prístup, predávať, vysielať, prenajímať, zdieľať, požičiavať, upravovať, prispôsobovať, vytvárať odvodené diela, sublicencovať alebo inak prevádzať alebo používať akýkoľvek kurz, pokiaľ Vám to výslovne nepovoľujeme na základe písomnej dohody podpísanej oprávneným zástupcom spoločnosti vzdelavanie.digital. Platí to aj pre obsah, ku ktorému máte prístup prostredníctvom ktoréhokoľvek z našich rozhraní API.
  3.4.Keď sa prihlasujú na kurz, spravidla dávame našim študentom celoživotnú prístupovú licenciu. Vyhradzujeme si však právo zrušiť akúkoľvek licenciu na prístup a používanie kurzov kedykoľvek v prípade, keď sa rozhodneme alebo sme povinní zakázať prístup ku kurzu z právnych alebo politických dôvodov, napríklad kurz, na ktorý ste sa prihlásili je predmetom sťažnosti na porušenie autorských práv alebo ak zistíme, že jeho obsah porušuje naše Pravidlá dôvery a bezpečnosti. Celoživotný prístup sa nevzťahuje na doplnkové funkcie a služby spojené s kurzom, napríklad učiteľ sa môže kedykoľvek rozhodnúť, že prestane poskytovať pomoc pri výučbe alebo služby Otázky a odpovede v spojení s kurzom. Je zrejmé, že celoživotným prístupom je obsah kurzu, ale nie učiteľ.
  3.5.Učitelia nemôžu študentom priamo udeľovať licencie na svoje kurzy a akákoľvek takáto priama licencia je neplatná a porušuje tieto podmienky.

   

 4. Platby, kredity a vrátenie peňazí
  4.1.Pri uskutočňovaní platby súhlasíte s použitím platného spôsobu platby. Ak nie ste spokojní so svojím kurzom, spoločnosť vzdelavanie.digital ponúka 30-dňovú garanciu vrátenia peňazí alebo pripísania kreditu na väčšinu nákupov kurzov.
  4.2.Ceny
  4.2.1.Ceny kurzov na stránkach vzdelavanie.digital sú stanovené na základe podmienok Učiteľskej zmluvy a našich Cenových a propagačných politík. V niektorých prípadoch nemusí byť cena kurzu ponúkaného na webových stránkach vzdelavanie.digital úplne rovnaká ako cena ponúkaná v našich mobilných aplikáciách, kvôli cenovým systémom poskytovateľov mobilných platforiem a ich politikám týkajúcim sa implementácie predaja a propagácie
  4.2.2.Pravidelne realizujeme propagačné akcie a predaj našich kurzov a niektoré kurzy sú k dispozícii za zvýhodnené ceny iba na stanovené časové obdobie. Cena platná pre kurz bude cena v čase dokončenia nákupu kurzu (v pokladni). Akákoľvek cena ponúkaná za konkrétny kurz sa môže líšiť aj vtedy, keď ste prihlásení do svojho účtu, od ceny dostupnej pre používateľov, ktorí nie sú zaregistrovaní alebo prihlásení, pretože niektoré z našich propagačných akcií sú k dispozícii iba novým používateľom.
  4.3.Platby
  4.3.1.Zaväzujete sa, že budete platiť poplatky za kurzy, ktoré si kúpite, a oprávňujete nás účtovať tieto poplatky debetnou alebo kreditnou kartou alebo spracovávať iné spôsoby platby (napríklad SEPA, inkaso alebo mobilnú peňaženku). Spoločnosť vzdelavanie.digital spolupracuje s partnermi pre spracovanie platieb, aby Vám ponúkla najpohodlnejšie spôsoby platby a aby vaše informácie o platbe zostali v bezpečí. Ďalšie podrobnosti nájdete v našich Pravidlách ochrany osobných údajov.
  4.3.2.Pri nákupe súhlasíte s tým, že nebudete používať neplatný alebo neautorizovaný spôsob platby. Ak Váš spôsob platby zlyhá a stále máte prístup ku kurzu, do ktorého sa prihlasujete, súhlasíte, že nám zaplatíte príslušné poplatky do tridsiatich (30) dní od oznámenia od nás. Vyhradzujeme si právo zakázať prístup k akémukoľvek kurzu, za ktorý sme nedostali primerané platby.
  4.3.3.V niektorých prípadoch môžeme na Váš účet pripísať kredity. Tieto kredity sa automaticky pripíšu na Váš ďalší nákup na našom webe, ale nemôžu sa použiť na nákupy v našich mobilných aplikáciách. Ak sa kredity nepoužijú v stanovenom období a nemôžu mať žiadnu hotovostnú hodnotu, môže uplynúť platnosť.
  4.4.Vrátenie peňazí a kredity
  4.4.1.Ak kurz, ktorý ste si zakúpili, nie je to, čo ste očakávali, môžete do 30 dní od zakúpenia kurzu požiadať o tento kredit / vrátenie prostriedkov od spoločnosti vzdelavanie.digital s.r.o.. Vyhradzujeme si právo uplatniť kredit alebo vrátenie platby podľa nášho uváženia v závislosti od schopností našich partnerov na spracovanie platieb alebo platformy, od ktorej ste si zakúpili svoj kurz (webová stránka, mobilná aplikácia). Ak o to požiadate po uplynutí 30-dňovej záručnej lehoty, neplatí sa Vám žiadny kredit ani vrátenie platby.
  4.4.2.Ak chcete požiadať o kredit alebo vrátenie platby, kontaktujte našu zákaznícku podporu s konkrétnou požiadavkou a odôvodnením. Ako je podrobne uvedené v Učiteľskej zmluve, učitelia súhlasia s tým, že študenti majú právo na získanie týchto kreditov alebo náhrad.
  4.4.3.Ak sa domnievame, že zneužívate naše pravidlá týkajúce sa kreditov / vrátenia prostriedkov, vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia vyhradiť si právo zakázať Váš účet a obmedziť všetky budúce použitia Služieb. Ak zakážeme Váš účet alebo zakážeme prístup na kurz z dôvodu porušenia týchto Zmluvných podmienok alebo našich Pravidiel dôvery a bezpečnosti, nebudete mať nárok na žiadny kredit ani vrátenie prostriedkov. Ak bol všetok obsah alebo podstatná časť obsahu kurzu stiahnutá, preštudovaná alebo prezretá pred požiadaním o vrátenie, žiadosť o vrátenie môže byť zamietnutá. A nakoniec, študenti, ktorí si zakúpia a vrátia viac kurzov počas dlhšieho obdobia, môžu byť suspendovaní z dôvodu zneužitia politiky vrátenia peňazí.
 5. Pravidlá obsahu a správania sa
  5.1.vzdelavanie.digital môžete používať iba na zákonné účely. Ste zodpovední za všetok obsah, ktorý uverejníte na našej platforme. Mali by ste udržiavať recenzie, otázky, príspevky, kurzy a iný obsah, ktorý odovzdáte, v súlade s našimi Pravidlami dôveryhodnosti a bezpečnosti a zákonmi a rešpektovať práva duševného vlastníctva ostatných. Váš účet môžeme zakázať pre opakované alebo závažné priestupky. Ak si myslíte, že niekto porušuje vaše autorské práva na našej platforme, dajte nám vedieť.
  5.2.Nesmiete pristupovať k Službám ani ich používať, ani si vytvoriť účet na nezákonné účely. Vaše používanie služieb a správanie na našej platforme musí byť v súlade s platnými miestnymi alebo národnými zákonmi alebo predpismi. Ste výhradne zodpovední za znalosti a dodržiavanie zákonov a predpisov, ktoré sa na vás vzťahujú.
  5.3.Ak ste študent, služby Vám umožňujú klásť otázky učiteľom z kurzov, do ktorých ste sa zapísali, a uverejňovať recenzie kurzov. Pri niektorých kurzoch vás učiteľ vyzve, aby ste vytvorili obsah ako „domácu úlohu“ alebo testy. Neuverejňujte ani neodosielajte nič, čo nie je vaše.
  5.4.Ak ste učiteľom, môžete vytvoriť kurzy na zverejnenie na platforme a tiež môžete komunikovať so študentmi, ktorí sa zapísali do vašich kurzov. V obidvoch prípadoch sa musíte riadiť zákonmi a rešpektovať práva ostatných: nemôžete uverejňovať žiadne kurzy, otázky, odpovede, recenzie ani iný obsah, ktorý porušuje platné miestne alebo národné zákony alebo nariadenia krajiny. Ste výhradne zodpovední za všetky kurzy, obsah a akcie, ktoré uverejníte alebo podniknete prostredníctvom platformy a služieb a za ich dôsledky. Pred odoslaním akéhokoľvek kurzu na zverejnenie na serveri vzdelavanie.digital sa uistite, že rozumiete všetkým obmedzeniam autorských práv ustanoveným v Učiteľskej zmluve.
  5.5.Ak dostaneme oznámenie, že Váš kurz alebo obsah porušuje zákon alebo práva iných (napríklad, ak sa preukáže, že porušuje duševné vlastníctvo alebo práva na práva ostatných alebo ide o nezákonnú činnosť), ak zistíme, že Váš obsah alebo správanie porušuje naše Pravidlá dôvery a bezpečnosti, alebo ak sa domnievame, že Váš obsah alebo správanie je nezákonné, nedôstojné alebo nevhodné (napríklad ak sa vydávate za niekoho iného), môžeme Váš obsah z našej platformy odstrániť. Spoločnosť vzdelavanie.digital dodržiava autorské práva. Viac informácií nájdete v našich Pravidlách duševného vlastníctva.
  5.6.Spoločnosť vzdelavanie.digital sa môže rozhodnúť, že bude presadzovať tieto Podmienky a naše Pravidlá dôvery a bezpečnosti. Môžeme ukončiť alebo pozastaviť vaše povolenie na používanie našej platformy a služieb alebo zakázať Váš účet z dôvodu porušenia týchto podmienok kedykoľvek, s upozornením alebo bez neho, ak nezaplatíte žiadne poplatky v lehote splatnosti, na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní alebo vládnej agentúry, pre dlhšiu dobu nečinnosti, pre neočakávané technické problémy alebo problémy, alebo ak máme podozrenie, že sa zúčastňujete podvodných alebo nezákonných aktivít. Pri každom takomto ukončení môžeme vymazať Váš účet a obsah a môžeme Vám zabrániť v prístupe k platformám a využívaniu našich služieb. Váš obsah môže byť stále k dispozícii na platformách, aj keď je Váš účet zrušený alebo pozastavený. Súhlasíte s tým, že nebudeme mať žiadnu zodpovednosť voči Vám ani žiadnej tretej strane za ukončenie Vášho účtu, odstránenie Vášho obsahu alebo blokovanie Vášho prístupu k našim platformám a službám.
  5.7.Ak niektorý z našich učiteľov uverejnil kurz, ktorý porušuje vaše autorské práva alebo práva na ochranné známky, informujte nás o tom. Podľa našej dohody s inštruktormi vyžadujeme, aby naši inštruktori dodržiavali zákon a rešpektovali práva duševného vlastníctva ostatných. Viac podrobností o tom, ako podať sťažnosť na porušenie autorských práv alebo ochranných známok, nájdete v našich Pravidlách duševného vlastníctva.
 6. Práva spoločnosti vzdelavanie.digital na obsah, ktorý uverejňujete
  6.1.Ponecháte si vlastníctvo obsahu, ktorý uverejníte na našej platforme vrátane kurzov. Váš obsah môžeme zdieľať s kýmkoľvek prostredníctvom akýchkoľvek médií vrátane jeho propagácie prostredníctvom reklamy na iných webových stránkach.
  6.2.Obsah, ktorý uverejňujete ako študent alebo učiteľ (vrátane kurzov), zostáva Váš. Zverejňovaním kurzov a iného obsahu povoľujete spoločnosti vzdelavanie.digital opätovné použitie a zdieľanie, ale nestratíte žiadne vlastnícke práva k svojmu obsahu. Ak ste učiteľ, nezabudnite porozumieť licenčným podmienkam kurzu, ktoré sú podrobne uvedené v Učiteľskej zmluve.
  6.3.Keď uverejníte príspevky, diskusné príspevky, diskusné vlákna, odpovede, komentáre, otázky, recenzie a keď nám odošlete nápady a návrhy na nové funkcie alebo vylepšenia, udeľujete spoločnosti vzdelavanie.digital oprávnenie tento obsah používať a zdieľať ho s kýmkoľvek, distribuovať ho a propagovať na akejkoľvek platforme a v akýchkoľvek médiách a vykonať úpravy alebo aktualizácie, ako uznáme za vhodné. V právnom jazyku nám poskytovaním alebo zverejňovaním obsahu na platformách alebo prostredníctvom platforiem udeľujete celosvetovú nevýhradnú, bezplatnú licenciu (s právom sublicencie) na používanie, kopírovanie, reprodukciu, spracovanie, prispôsobenie, úpravu, publikovanie, prenášanie, zobrazovanie a distribuovanie Vášho obsahu na akomkoľvek médiu alebo vo všetkých metódach distribúcie (existujúcich alebo neskôr vyvinutých). To zahŕňa sprístupnenie Vášho obsahu iným spoločnostiam, organizáciám alebo jednotlivcom, ktorí sú partnermi spoločnosti vzdelavanie.digital, za účelom syndikácie, vysielania, distribúcie alebo publikovania obsahu na iných médiách. Vyhlasujete a zaručujete, že máte všetky práva, právomoci a oprávnenia potrebné na to, aby ste nás oprávnili používať akýkoľvek obsah, ktorý odošlete. Súhlasíte tiež so všetkým takýmto použitím Vášho obsahu bez toho, aby Vám bola vyplatená kompenzácia.
 7. Používanie vzdelavanie.digital na vlastné riziko
  7.1.Každý môže použiť vzdelavanie.digital na vytváranie a publikovanie kurzov a my umožňujeme učiteľom a študentom komunikovať pri výučbe a vzdelávaní. Rovnako ako iné platformy, na ktorých môžu ľudia uverejňovať obsah a interagovať, sa niektoré veci môžu pokaziť a vzdelavanie.digital používate na svoje vlastné riziko.
  7.2.vzdelavanie.digital umožňuje komukoľvek a kdekoľvek vytvárať a zdieľať vzdelávacie kurzy. Na našom online vzdelávacom trhu ponúkame veľké množstvo kurzov. Náš model platformy znamená, že nekontrolujeme ani neupravujeme kurzy kvôli právnym otázkam a nie sme v pozícii, aby sme určili zákonnosť obsahu kurzu. Nevykonávame žiadnu redakčnú kontrolu nad kurzmi, ktoré sú k dispozícii na platforme, a preto žiadnym spôsobom nezaručujeme spoľahlivosť, platnosť, presnosť alebo pravdivosť kurzov. Ak sa prihlásite na kurz, spoliehate sa na akékoľvek informácie poskytnuté inštruktorom na vlastné riziko.
  7.3.Použitím služieb môžete byť vystavení obsahu, ktorý považujete za urážlivý, nemravný alebo nevhodný. Spoločnosť vzdelavanie.digital s.r.o. nenesie zodpovednosť za to, aby Vám takýto obsah v žiadnom prípade nezobrazil a nenesie žiadnu zodpovednosť za Váš prístup alebo registráciu v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi. Platí to aj pre všetky kurzy týkajúce sa zdravia, wellness a fyzického cvičenia. Beriete na vedomie inherentné riziká a nebezpečenstvá spojené s náročnou povahou týchto typov kurzov a zapísaním sa do týchto kurzov sa rozhodnete tieto riziká prevziať dobrovoľne vrátane rizika choroby, ublíženia na zdraví, zdravotného postihnutia alebo smrti. Preberáte plnú zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré urobíte pred, počas a po vašom zápise do kurzu.
  7.4.Ak komunikujete priamo so študentom alebo učiteľom, musíte si dať pozor na typy osobných údajov, ktoré zdieľate. Nekontrolujeme, čo robia študenti a učitelia s informáciami, ktoré získajú od iných používateľov platformy. Kvôli svojej bezpečnosti by ste nemali zdieľať svoj e-mail alebo iné osobné informácie o vás.
  7.5.Neprijímame ani nezamestnávame učiteľov, ani nenesieme zodpovednosť za akékoľvek interakcie medzi učiteľmi a študentmi. Nezodpovedáme za spory, nároky, straty, zranenia alebo škody akéhokoľvek druhu, ktoré by mohli vzniknúť alebo sa týkajú správania učiteľov alebo študentov.
  7.6.Pri používaní našich služieb nájdete odkazy na iné webové stránky, ktoré nevlastníme ani nemáme pod kontrolou. Nezodpovedáme za obsah ani iné aspekty týchto stránok tretích strán vrátane ich zhromažďovania informácií o vás. Mali by ste si prečítať ich zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov.
 8. Práva vzdelavanie.digital
  8.1.Vlastníme platformu a služby spoločnosti vzdelavanie.digital vrátane webových stránok, súčasných alebo budúcich aplikácií a služieb a vecí, ako sú naše logá, API, kód a obsah vytvorený našimi zamestnancami. Nemôžete s nimi manipulovať ani ich používať bez povolenia.
  8.2.Všetky práva, tituly a záujmy v súvislosti s platformou a službami vzdelavanie.digital, vrátane našej webovej stránky, našich existujúcich alebo budúcich aplikácií, našich rozhraní API, databáz a obsahu, ktorý naši zamestnanci alebo partneri poskytujú alebo poskytujú prostredníctvom našich Služieb (okrem obsahu poskytnutého učiteľmi a študentmi) sú a zostanú výhradným vlastníctvom spoločnosti vzdelavanie.digital a jej poskytovateľov licencií. Naše platformy a služby sú chránené autorskými práVami, ochrannými známkami a ďalšími zákonmi. Nič Vám nedáva právo používať názov spoločnosti vzdelavanie.digital alebo ktorúkoľvek z ochranných známok spoločnosti vzdelavanie.digital, logá, názvy domén a ďalšie charakteristické znaky značky. Akákoľvek spätná väzba, komentáre alebo návrhy, ktoré môžete poskytnúť v súvislosti s vzdelavanie.digital alebo službami, sú úplne dobrovoľné a my budeme mať možnosť takúto spätnú väzbu, pripomienky alebo návrhy použiť podľa vlastného uváženia a bez akýchkoľvek záväzkov voči Vám.
  8.3.Počas prístupu alebo používania platformy a služieb vzdelavanie.digital nesmiete vykonávať žiadne z nasledujúcich činností:
  8.3.1.prístup, neoprávnené zasahovanie alebo používanie neverejných oblastí platformy, počítačových systémov spoločnosti vzdelavanie.digital alebo technických systémov dodávok od poskytovateľov služieb spoločnosti vzdelavanie.digital.
  8.3.2.zakázať, narušiť alebo sa pokúsiť obísť niektoré z funkcií platforiem súvisiacich so zabezpečením alebo sondou, skenovaním alebo testovaním zraniteľnosti ktoréhokoľvek z našich systémov.
  8.3.3.kopírovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, spätne analyzovať, spätne zostavovať alebo inak sa snažiť zistiť akýkoľvek zdrojový kód alebo obsah na platforme alebo službách vzdelavanie.digital.
  8.3.4.pristupovať alebo hľadať alebo sa pokúšať o prístup alebo vyhľadávanie na našej platforme akýmkoľvek spôsobom (automatizovaným alebo iným) iným ako prostredníctvom našich v súčasnosti dostupných funkcií vyhľadávania, ktoré sú poskytované prostredníctvom našich webových stránok, mobilných aplikácií alebo rozhrania API (a iba na základe týchto zmluvných podmienok rozhrania API). Pre prístup k Službám nesmiete používať scrapery, pavúky, používať robota ani používať žiadne iné automatizované prostriedky akéhokoľvek druhu.
  8.3.5.akýmkoľvek spôsobom využívať Služby na zasielanie pozmenených, klamlivých alebo nepravdivých informácií o identifikácii zdroja (napríklad odosielanie e-mailovej komunikácie, ktorá sa falošne javí ako vzdelavanie.digital); alebo narušiť (alebo sa o to pokúsiť) prerušiť (alebo sa o to pokúsiť) prístup ktoréhokoľvek používateľa, hostiteľa alebo siete vrátane, okrem iného, odoslania vírusu, preťaženia, floodingu, spamovania alebo bombardovania platforiem alebo služieb, alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahujúcim alebo vytvárajúcim neprimeranú záťaž pre Služby.
 9. Rôzne právne podmienky
  9.1.Tieto podmienky sú ako každá iná zmluva a majú nudné, ale dôležité právne podmienky, ktoré nás chránia pred nespočetnými vecami, ktoré by sa mohli stať, a ktoré objasňujú právny vzťah medzi nami a Vami.
  9.2.Záväzná dohoda
  9.2.1.Súhlasíte s tým, že registráciou, prístupom alebo používaním našich služieb súhlasíte s uzavretím právne záväznej zmluvy so spoločnosťou vzdelavanie.digital. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, neregistrujte sa, nepristupujte k žiadnym z našich služieb ani ich inak nepoužívajte.
  9.2.2.Ak ste učiteľ, ktorý prijíma tieto podmienky a využívate naše služby v mene spoločnosti, organizácie, vlády alebo inej právnickej osoby, prehlasujete a zaručujete, že ste na to oprávnený.
  9.2.3.Akákoľvek verzia týchto podmienok v inom ako slovenskom jazyku je poskytnutá pre pohodlie a vy rozumiete a súhlasíte s tým, že slovenský jazyk bude rozhodujúci, ak dôjde ku konfliktu.
  9.2.4.Tieto Podmienky (vrátane všetkých dohôd a zásad súvisiacich s týmito Podmienkami) tvoria úplnú dohodu medzi Vami a nami (ktorá zahŕňa, ak ste učiteľom, aj Učiteľskú zmluvu a Politiku tvorby cien a propagácií).
  9.2.5.Ak sa zistí, že niektorá časť týchto podmienok je podľa platných právnych predpisov neplatná alebo nevynútiteľná, bude sa toto ustanovenie považovať za nahradené platným vynútiteľným ustanovením, ktoré sa najviac zhoduje so zámerom pôvodného ustanovenia a zvyšok týchto podmienok zostane v platnosti. ,
  9.2.6.Aj keď máme oneskorené uplatnenie svojich práv alebo v ojedinelom prípade neuplatňujeme právo, neznamená to, že sa vzdávame svojich práv podľa týchto podmienok a v budúcnosti sa môžeme rozhodnúť ich vymáhať. Ak sa v konkrétnom prípade vzdáme niektorého z našich práv, neznamená to, že sa vzdávame svojich práv všeobecne alebo v budúcnosti.
  9.2.7.Po uplynutí platnosti alebo ukončení týchto Podmienok zostanú zachované nasledujúce oddiely: 2 (Zakúpenie kurzu a prístup), 5 (Práva spoločnosti vzdelavanie.digital na obsah, ktorý uverejňujete), 6 (Používanie vzdelavanie.digital na vlastné riziko), 7 (Práva spoločnosti vzdelavanie.digital), 8 (Rôzne právne podmienky) a 9 (Riešenie sporov).
  9.3.Vylúčenie zodpovednosti
  9.3.1.Môže sa stať, že naša platforma nefunguje, a to buď kvôli plánovanej údržbe, alebo preto, že niečo sa so stránkou stane. Môže sa stať, že jeden z našich učiteľov vo svojom kurze vydáva zavádzajúce vyhlásenia. Môže sa tiež stať, že sa stretneme s bezpečnostnými problémami. Toto sú len príklady. Súhlasíte s tým, že proti nám nevyužijete žiaden opravný prostriedok v žiadnom z týchto typov prípadov, kde veci nefungujú správne. V legálnejšom a úplnejšom jazyku sú Služby a ich obsah poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“. My (a naši partneri, dodávatelia, partneri a agenti) neposkytujeme žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa vhodnosti, spoľahlivosti, dostupnosti, včasnosti, zabezpečenia, chýb alebo presnosti služieb alebo ich obsahu a výslovne sa zriekame akýchkoľvek záruk alebo podmienok (výslovné alebo predpokladané), vrátane predpokladaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, titulu a neporušovania. My (a naši partneri, dodávatelia, partneri a agenti) neposkytujeme žiadnu záruku, že získate konkrétne výsledky z používania Služieb. Používanie Služieb (vrátane akéhokoľvek obsahu) je výlučne na vaše vlastné riziko.
  9.3.2.Môžeme sa rozhodnúť kedykoľvek prestať sprístupňovať určité vlastnosti Služieb z akéhokoľvek dôvodu. Spoločnosť vzdelavanie.digital ani jej pridružené spoločnosti, dodávatelia, partneri alebo agenti za žiadnych okolností nenesú zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené takými prerušeniami alebo nedostatkom takýchto funkcií.
  9.3.3.Nie sme zodpovední za oneskorenie alebo zlyhanie nášho vykonávania ktorejkoľvek zo Služieb spôsobené udalosťami, ktoré sú mimo našej primeranej kontroly, ako je vojnový akt, nepriateľstvo alebo sabotáž; prírodná katastrofa; výpadky elektrického prúdu, internetu alebo telekomunikácií; alebo vládne obmedzenia.
  9.4.Obmedzenie zodpovednosti
  9.4.1.S používaním našich služieb sú spojené riziká, napríklad ak sa prihlásite na kurz zdravia a wellness, ako je joga, a sami sa zraníte alebo sa prihlásite na kurz chémie, v ktorom vyučujúci demonštruje chemické pokusy, vy sa ich snažíte reprodukovať a zraníte sa, či iným spôsobom si ublížite. Plne akceptujete tieto riziká a súhlasíte s tým, že nebudete mať možnosť žiadať náhradu škody, aj keď utrpíte stratu alebo poškodenie používaním našej platformy a služieb. V zákonnejšej a úplnejšej podobe, v rozsahu povolenom zákonom, my (a spoločnosti našej skupiny, dodávatelia, partneri a agenti) nebudeme zodpovední za žiadne nepriame, náhodné, represívne alebo následné škody (vrátane straty údajov, výnosov, ziskov alebo obchodných príležitostí alebo ujmy na zdraví alebo smrti), či už vznikli v rámci zmluvy, záruky, deliktu, zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom alebo inak, a to aj vtedy, ak sme boli informovaní o možnosti poškodenia vopred. Naša zodpovednosť (a zodpovednosť každej z našich spoločností v skupine, dodávateľov, partnerov a agentov) voči Vám alebo akýmkoľvek tretím stranám za akýchkoľvek okolností je obmedzená na vyššiu zo sto euro (100 €) alebo na sumu, ktorú ste nám zaplatili v dvanásť (12) mesiacov pred udalosťou, ktorá viedla k vzniku vašich nárokov.
  9.5.Odškodnenie
  9.5.1.Ak sa správate spôsobom, ktorý nás privádza k právnym problémom, môžeme proti Vám uplatniť právne prostriedky. Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete obhajovať (ak o to požiadame) a zbavíte zodpovednosti spoločnost vzdelavanie.digital, spoločnosti našej skupiny a ich úradníkov, riaditeľov, dodávateľov, partnerov a agentov pred akýmikoľvek nárokmi, stratami, škodami alebo škodami tretích strán alebo výdavky (vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie), ktoré vyplývajú z (a) obsahu, ktorý uverejníte alebo odošlete, (b) z Vášho používania služieb (c) z Vášho porušenia týchto podmienok alebo (d) z Vášho porušenia akýchkoľvek práv tretej strany. Vaša povinnosť odškodnenia pretrváva aj po ukončení týchto Podmienok a pri používaní Služieb.
  9.5.2.Rozhodné právo a jurisdikcia
  Tieto podmienky sa riadia zákonmi štátu Slovenská republika.
  9.5.3.Právne kroky a oznámenia
  Žiadna zo strán nemôže podať žalobu bez ohľadu na formu, ktorá vyplýva z tejto dohody alebo sa týka tejto dohody, viac ako jeden (1) rok po vzniku príčiny.
  9.5.4.Akékoľvek oznámenie alebo iná komunikácia, ktorá sa má poskytnúť podľa tejto zmluvy, bude v písomnej forme a bude podaná prostredníctvom doporučeného alebo potvrdeného potvrdenia o vrátení pošty alebo e-mailom (nami na e-mail súvisiaci s vaším účtom alebo Vami na adresu info@vzdelavanie.gigital).
  9.5.5.Vzťah medzi nami
  Vy a my súhlasíme, že medzi nami neexistuje žiadny spoločný podnik, partnerstvo, zamestnanie, dodávateľ alebo agentúra.
  9.5.6.Žiadne priradenie
  Nesmiete postúpiť ani previesť tieto Podmienky (alebo práva a licencie udelené na základe týchto podmienok). Ak ste napríklad zaregistrovali účet ako zamestnanec spoločnosti, Váš účet nie je možné previesť na iného zamestnanca. Tieto Podmienky (alebo práva a licencie udelené na ich základe) môžeme bez obmedzenia prideliť inej spoločnosti alebo osobe. Nič v týchto Podmienkach neudeľuje žiadne práva, výhody ani prostriedky nápravy žiadnej tretej osobe ani subjektu. Súhlasíte s tým, že Váš účet je neprenosný a že všetky práva na Váš účet a ďalšie práva podľa týchto Podmienok zaniknú po vašej smrti.
 10. Riešenie sporov
  10.1.Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.
  10.2.Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z, o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z,, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode).
  10.3.Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
  10.4.Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení. Tým nie je dotknuté právo Užívateľa – spotrebiteľa na využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu v súlade s článkom 12, odsekmi 12.3 až 12.6 týchto VOP.
 11. Aktualizácia týchto Obchodných podmienok
  11.1.Z času na čas môžeme tieto Podmienky aktualizovať, aby sme objasnili naše postupy alebo aby odrážali nové alebo odlišné postupy (napríklad keď pridávame nové funkcie), a spoločnosť vzdelávanie.digital si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia tieto Podmienky zmeniť a / alebo vykonať zmeny kedykoľvek. Ak urobíme akúkoľvek podstatnú zmenu, upozorníme vás na to prominentnými prostriedkami, napríklad prostredníctvom e-mailového oznámenia zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte alebo prostredníctvom oznámenia prostredníctvom našich Služieb. Úpravy nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia, pokiaľ nie je uvedené inak.
  11.2.Vaše ďalšie používanie našich služieb po nadobudnutí účinnosti zmien znamená, že tieto zmeny akceptujete. Všetky revidované podmienky nahradia všetky predchádzajúce podmienky.
 12. Ako nás kontaktovať
  12.1.Najlepším spôsobom, ako sa s nami skontaktovať, je kontaktovať náš tím podpory. Radi by sme sa dozvedeli vaše otázky, obavy a spätnú väzbu týkajúcu sa našich služieb.

Ďakujeme za výučbu a učenie sa u nás!

Tieto obchodné podmienky boli naposledy upravované a vstúpili do platnosti dňa: 14.5.2021

1otvorenie prednášky
play-sharp-fill

1otvorenie prednášky

Hide picture