Pravidlá propagácií

Pravidlá propagácií

Tieto zásady propagácie (ďalej len „Pravidlá“) obsahujú informácie o metódach, ktoré môžu učitelia na vzdelavanie.digital používať na propagáciu svojich kurzov, vrátane kupónov pre učiteľov a voliteľných marketingových programov spoločnosti vzdelavanie digital. Táto politika je začlenená odkazom do našich Obchodných podmienok a Učiteľskej zmluvy. Všetky výrazy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v týchto zásadách, sú definované tak, ako je uvedené v Obchodných podmienkach alebo Učiteľskej zmluve.

 1. Učiteľské kupóny
  Ako inštruktor možno budete môcť zvýšiť svoj predaj propagáciou svojich kurzov prostredníctvom kódu kupónu. Môžete vygenerovať kód kupónu pre percentuálnu zľavu povolenú v rámci Služieb za predpokladu, že výsledná cena nebude nižšia ako približne 10 EUR. Skutočná zľava môže byť mierne vyššia kvôli zaokrúhleniu a konverzii meny.
  Ak študent pri platbe použije váš kupónový kód, váš podiel na výnosoch bude predstavovať 100% čistej sumy zníženej o akékoľvek príslušné odpočty, napríklad študentské náhrady.
  Prípadne budete môcť vygenerovať 100% zľavové kupóny a bezplatne ponúknuť váš platený kurz. Nesmiete predávať bezplatné kupóny na webových stránkach tretích strán ani ich inak ponúkať za odplatu.

 

2. Propagačné programy

2.1 Ako fungujú propagačné programy
vzdelavanie.digital ponúka prémiovým učiteľom niekoľko voliteľných marketingových programov („Propagačné programy“), do ktorých sa môžete prihlásiť prostredníctvom stránky Propagačné dohody v konte učiteľa. Konkrétne ponúkané programy sa môžu čas od času zmeniť. V súvislosti s propagačnými programami môžu byť vaše kurzy tiež podľa uváženia spoločnosti vzdelavanie.digital drahšie.
Spoločnosť vzdelavanie.digital má výhradné právo rozhodnúť, ktoré kurzy ponúknuť v rámci propagačných programov a stanoviť alebo aktualizovať predajné ceny.
Sumy zliav uvedené nižšie sú približné, pretože skutočná zľava môže byť mierne vyššia kvôli zaokrúhleniu. Spoločnosť vzdelavanie.digital nezaručuje minimálnu mieru úspechu v súvislosti s propagačnými programami.

2.2 Propagačné programy vzdelavanie.digital
Propagačné programy vzdelavanie.digital pomáhajú zvyšovať váš výnosový potenciál tým, že umožňujú spoločnosti vzdelavanie.digital ponúknuť váš kurz so zaujímavou zľavou ako súčasť cielených propagačných akcií. Môžete sa rozhodnúť zúčastniť sa jednej alebo oboch variantov Programu Akcie:

   • „Percentuálna zľava“ umožňuje spoločnosti vzdelavanie.digital ponúknuť kurz so zľavou až 75% zo základnej ceny.
   • „Propagácie s pevnou cenou“ umožňujú spoločnosti vzdelavanie.digital ponúknuť kurz za cenu nie nižšiu ako 10 EUR. Propagácie s pevnou cenou môžu predstavovať zľavu nad 75% v závislosti od základnej ceny.

Akcie sa môžu propagovať prostredníctvom služieb, komunikácie s používateľmi alebo platformami tretích strán a trvanie obchodov sa môže líšiť.
Účasťou na Propagačných programoch vzdelavanie.digital súhlasíte s tým, že váš podiel na výnosoch bude predstavovať 50% čistej sumy predaja zníženej o akékoľvek príslušné odpočty, napríklad študentské náhrady.

2.3 Program Marketing Boost
Platforma vzdelavanie.digital má sieť pridružených stránok a nadviazala vzťahy s obchodnými stránkami tretích strán. Máme tiež marketingový tím zameraný na umiestňovanie platených digitálnych reklám. Prostredníctvom Programu Marketing Boost spoločnosť vzdelavanie.digital využíva tieto partnerské stránky a reklamné platformy na propagáciu vašich kurzov novým študentom bez počiatočných nákladov.
Účasťou v Programe Marketing Boost udeľujete spoločnosti vzdelavanie.digital oprávnenie na propagovanie vášho kurzu, aby používal pridružené weby, partnerské weby tretích strán a platenú reklamu na platformách tretích strán (spolu „Reklama“). Pri výpočte vášho príjmu môže spoločnosť vzdelavanie.digital odpočítať poplatky spojené s touto reklamou z Hrubého zisku pred výpočtom Čistého zisku z predaja.
Účasťou v Programe Marketing Boost súhlasíte s tým, že váš podiel na výnosoch bude predstavovať 25% čistej sumy predaja zníženej o akékoľvek príslušné odpočty, napríklad študentské náhrady.

2.4 Zrušenie
Pokiaľ nie je uvedené inak, z propagačných programov sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Váš kurz však bude naďalej podliehať všetkým platným predajom, kampaniam alebo propagačným akciám, ktoré sú už aktívne v čase zrušenia, až kým sa tieto predaje, kampane alebo propagácie nedokončia.

3. Úpravy
Tieto pravidlá môžeme z času na čas aktualizovať, aby sme objasnili naše postupy alebo aby odrážali nové alebo odlišné postupy. Ak urobíme akúkoľvek podstatnú zmenu, upozorníme vás na to prominentnými prostriedkami, napríklad prostredníctvom e-mailového oznámenia zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte alebo prostredníctvom oznámenia prostredníctvom našich Služieb. Úpravy nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia, pokiaľ nie je uvedené inak.

1otvorenie prednášky
play-sharp-fill

1otvorenie prednášky

Hide picture