Pre firmy

Ponuka spolupráce pre firmy

Preskúmajte možnosti spolupráce, ktorú môže využiť každá firma.

Spolupráca firiem a platformy vzdelávanie.digital

Čo od nás získate v rámci spolupráce?

Ak ste zástupcom akejkoľvek firmy, ktorá má zamestnancov či , nasledujúce riadky Vás určite zaujmú.

Priestor pre publikovanie školení na našej platforme

Tak, ako aj všetci ostatní učitelia, tak aj Vaši školitelia majú našu platformu úplne zadarmo. Majú teda možnosť vytvárať, editovať a publikovať svoje kurzy na našej platforme úplne bez obmedzení.

Vaši zamestnanci budú mať Vaše kurzy zdarma!

Najväčším prínosom našej spolupráce však bude možnosť absolvovania kurzov od Vašich školiacich pracovníkov zamestnancami Vašej firmy úplne zdarma bez akýchkoľvek obmedzení opakovania. Nebudú za ne musieť platiť, ako za ostatné kurzy na stránke.

Možnosť predávať vytvorené kurzy a školenia

Vytvorením kurzov na našich stránkach sa Vám automaticky naskytne príležitosť dané kurzy či školenia predávať aj mimo Vašej firmy. Samozrejme pokiaľ sa nejedná o Vaše know-how. Je úplne na Vás či a ktoré kurzy ponúknete aj na predaj. No práve týmto spôsobom si môžete vytvoriť zaujímavý zdroj príjmu. Výukové videá a videokurzy z akejkoľvek oblasti sú dnes veľmi vyhľadávané.
V prípade, že zisk z predaja presiahne výdavky spojené s používaním našej platformy, máte jej používanie v podstate grátis!

Možnosť testovať úroveň osvojenia si vedomostí z jednotlivých kurzov a školení

V rámci kurzov môžete využívať taktiež testy, ktoré jednoducho začleníte do štruktúry kurzu či školenia, či už v jeho priebehu ako čiastková kontrola aktuálne prebratého tematického celku alebo na konci ako záverečný test nadobudnutých vedomostí a zvládnutia predmetu školenia. Testy si nastavíte tak, že pokiaľ ich Váš zamestnanec nezvládne na určitý počet bodov, nebude pripustený do ďalšej časti testu alebo kurz nebude môcť označiť ako absolvovaný - získate tým istotu, že svojich zamestnancov budete mať naozaj pripravených na výkon svojej práce.

Priestor pre komunikáciu

Naša platforma je nielen vzdelávacou stránkou s ponukou kurzov. Ponúka taktiež vlastnú sociálnu sieť, v rámci ktorej môžu užívatelia využívať všetky jej časti, navzájom komunikovať, vytvárať skupiny či diskusné fóra a podobne. Môže teda prebiehať aj interakcia medzi školiteľmi a školenými zamestnancami či kandidátmi. Nehovoriac o tom, že prostredníctvom nej je možné zrealizovať určitú formu pohovorov a k finálnej fáze prijímacieho konania pripustiť naozaj len vybranú vzorku kandidátov. Takéto procesy Vám ušetria nielen čas, ale aj prostriedky.

Prečo by ste mali vôbec využívať takúto spoluprácu?

Existuje množstvo LMS softvérov, ktoré si môžete zakúpiť alebo prenajať, no musíte platiť aj za ich správu a aj za ich prispôsobenie. Naopak u nás sa nemusíte trápiť individualizáciou či učením sa, ako vôbec systém funguje, vytváraním nových tímov pre jeho správu a bezproblémový chod. O všetko sa staráme my. Pomôžeme Vám taktiež so zaškolením školiacich pracovníkov a v prípade potreby pomôžeme aj so samotnou tvorbou kurzov.

U nás získate nielen priestor, kde nahrať svoje školiace videá. Naviac získavate priestor, kde sú tieto videá dôsledne chránené a nehrozí ich únik, čo je dôležité hlavne pre prípad, ak je ich obsahom Vaše know-how. Taktiež získavate možnosť na týchto videách zarobiť tým, že ich poskytnete do voľného predaja na našich stránkach, v prípade, že sa nejedná o tajné informácie, ktoré by ste si radšej uchovali zamknuté v rámci Vašej firmy a v prípade, že sú to informácie, ktoré by mohli byť dopytované aj ďalšími ľudmi z Vášho oboru.

Okrem iného môže naša platforma slúžiť aj na pravidelné preskúšavanie Vašich zamestnancov, ich pravidelné preškolovanie a kontrolu osvojenia si predmetu školenia, prostredníctvom úplne prispôsobiteľných testov a úloh.

Aké sú podmienky spolupráce?

Čo musí byť splnené pre to, aby ste si mohli užívať všetky benefity našej spolupráce?

Ozvite sa nám

V prípade, že máte záujem o spoluprácu medzi našou platformou a Vašou spoločnosťou, prosím kontaktujte nás na email firmy@vzdelavanie.digital. Naši pracovníci Vás budú obratom kontaktovať a prejdú s Vami všetky ďalšie potrebné kroky, poprípade Vám poskytnú všetky dokumenty a formuláre, ktoré bude potrebné pred samotným nadviazaním spolupráce vyplniť. Prosíme, aby nás kontaktovala osoba oprávnená alebo poverená konať v mene spoločnosti.

Poskytnite detaily o inštitúcii

Následne po iniciačnom kontakte budeme potrebovať niektoré informácie o Vašej inštitúcii, ktoré sú nevyhnutné k nadviazaniu spolupráce. V prvom rade názov, zameranie a sídlo. Ďalej to bude počet školiacich pracovníkov a odhadovaný počet školených zamestnancov a ich menovitý zoznam. Všetky poskytnuté informácie budú využité interne a nebudú poskytnuté tretím stranám. Ide výlučne o informácie, na základe ktorých budeme udeľovať prístup ku konkrétnym kurzom a overovať si oprávnenia jednotlivých užívateľov.

Vyberte si balíček našich služieb

Na základe Vami dodaných údajov Vám bude vypracovaná cenová ponuka našich služieb, po ktorej uhradení budú môcť Vaši zamestnanci zdarma absolvovať kurzy pridané Vašimi školiteľmi. Vyberiete si dĺžku predplatného (6 alebo 12 mesiacov), na základe ktorej budete uhrádzať svoje ďalšie platby. Pri neuhradení platby sa naša spolupráca stáva ukončenou (resp. prerušenou) a všetci Vaši študenti stratia bezplatný prístup ku kurzom (budú aj odstránení z kurzov, ktoré absolvovali alebo stále absolvujú). Kurzy však vymazané nebudú - tie, ktoré boli predmetom predaja budú aj naďalej dostupné na kúpu pre ostatných užívateľov platformy.
Vy sami určíte, ktoré kurzy nebudú pre verejnosť viditeľné a ktoré budú určené aj na predaj. Predajom si v podstate môžete dorovnať výdavky za naše služby, čím sa naše služby pre Vás vlastne stanú bezplatnými, ak nie zárobkovými.

Priveďte svojich učiteľov a študentov

Posledným, ale najdôležitejším krokom je, aby ste na naše stránky priviedli svojich školiteľov a zamestnancov - teda tvorcov a konzumentov obsahu. Uvidíte, že tí si používanie našej platformy veľmi rýchlo osvoja, keďže tá poskytuje možnosť nielen získavať nové informácie, ale aj realizovať testy, či odovzdávať úlohy a písomné práce. V neposlednom rade je to vlastná vzdelávacia sociálna sieť, v ktorej si nájdu záľubu tí, čo majú radi vzdelanie, a taktiež nájdu potrebu a zmysel jej využívania tí, ktorí potrebujú vo vzdelávacom procese pomoc.
Každý zo školiteľov je automaticky zapísaný na kurz, ktorý je návodom, ako používať našu platformu, ako na nej vytvárať svoje kurzy a ako ich publikovať. V prípade potreby doškolenia či pomoci pri tvorbe videonahrávok a ich postprodukcie sme taktiež k dispozícii.

Prvých pár záujemcov získa špeciálne podmienky!

Pre tých, ktorí si osvoja myšlienku vzájomnej spolupráce medzi prvými, máme pripravené špeciálne podmienky, vďaka ktorým získajú naše služby ešte výhodnejšie!
Tak neváhajte a kontaktujte nás na firmy@vzdelavanie.digital, aby ste nepremeškali túto jedinečnú šancu!

Chcete nadviazať spoluprácu alebo získať viac informácií?
Napíšte nám na:

1otvorenie prednášky
play-sharp-fill

1otvorenie prednášky

Hide picture