Filozofia mládeže MFK Ružomberok

Konferencia trénerov SFZ 2020
V tejto prednáške vám športový riaditeľ mládeže Peter Tomko spoločne s trénerom Marekom Herčutom priblíži  filozofiu a hernú koncepciu mládeži MFK Ružomberok. Dozviete sa o princípoch ktoré v klube chceme aplikovať do tréningového procesu a následne do zápasu.

Autori: PaedDr. Peter TOMKO, Bc. Marek HERČUT

PaedDr. Peter Tomko · 14. decembra 2020

Táto prednáška je súčasťou online Konferencie trénerov SFZ 2020.

Čo sa z prednášky dozviete

  • O smerovaní vo výchove mladých hráčov v MFK Ružomberok.
  • O plánovaní tréningového procesu v MFK Ružomberok.
  • O princípoch hry v ofenzíve.
  • O princípoch hry v defenzíve.
  • O prechodových fázach hry.

Kontinuálne vzdelávanie trénerov SFZ

  • UEFA PRO, UEFA EYA, UEFA A, UEFA B licencie
  • 1 hodina

O inštruktorovi

+324 zapísaných
Neprihlásený
Tento kurz je súkromný

Kurz Obsahuje

  • Lekcie: 7
  • Diplom
1otvorenie prednášky

1otvorenie prednášky

Hide picture