Inovácia HČJ – korčuľovanie a vedenie puku

V tomto kurze Vám autor predstavuje inovácie v oblasti HČJ - korčuľovania a vedenia puku, ktoré na základe dlhoročných skúseností implementuje do tréningového procesu už na úrovni prípravky s náväznosťou na všetky ďalšie kategórie. Tieto inovácie sú súčasťou filozofie BP Hockey Academy.


Tento kurz bol vytvorený hokejovou školou BP Hockey Academy a je súčasťou jej filozofie.

Čo sa naučíte

 • Inovácia, ktorá zrýchľuje hru s náväznosťou na kombinácie.
 • Zmena v technickom prevedení korčuľovania – jednotlivé fázy pohybu.
 • Zmena v technickom prevedení korčuľovania – hlava hore.
 • Zmena v technickom prevedení korčuľovania – držanie hokejky.
 • Zmena v technickom prevedení korčuľovania – aktivita a nepretržitý pohyb.
 • Zmena v technickom prevedení vedenia puku – hlava hore s neustálou kontrolou puku.
 • Zmena v technickom prevedení vedenia puku – rýchlosť bez/s pukom.
 • BONUS: Kúpou kurzu získavate prístup do súkromnej podpornej skupiny, kde môžete komunikovať s ostatnými účastníkmi kurzu, ale aj so samotným autorom.

Požiadavky

 • Kurz môže absolvovať ktokoľvek – tréneri, hráči, rodičia.
 • Kurz je určený všetkým, ktorí chcú zvýšiť úroveň jednotlivých HČJ a tým aj úroveň herného výkonu a atraktivitu hry.

Popis kurzu

V rámci tohoto kurzu – prvého zo série kurzov od BP Hockey Academy prinášajúcich inovácie do tréningového procesu – sa zaoberáme hlavne inováciami hokejových činností jednotlivca po technickej a taktickej stránke s náväznosťou na kombinácie a samotnú hru, ktorá nám zaručuje pohľadný hokej pre samotného diváka a hráčov, ktorí dokážu individuálne hokejové majstrovstvo preniesť do samotnej hry. V súčasnej dobe máme veľký rozdiel v korčuľovaní bez puku a v korčuľovaní s pukom, na základe čoho sa vytráca krása hokejovej hry. Tento fakt má priamy súvis s metodikou používanou v súčasnosti, ktorá nie je prispôsobená hráčom bez puku. Tým pádom hráči bez puku sú minimálne o 100% rýchlejší ako hráči s pukom. To znamená, že činnosť s pukom, ktorú sme kedysi robili za určitý čas, vďaka zapracovaniu tejto inovácie do tréningového procesu, dokážeme signifikantne zrýchliť, čo nám zaručuje, že pohyb bez puku a pohyb s pukom sa dostanú do rovnováhy a hokej sa znovu stáva pohľadným a zaujímavým pre diváka a zábavnejším pre samotných hráčov, pretože celá hra sa odvíja od individuálnych činností jednotlivca s pukom aj bez puku, čo momentálne u nás neplatí. Ako dôvod môžeme uviesť fakt, že aj napriek zmene v súlade s modernými trendmi v príprave mimo ľadu – kondičné schopnosti – nedošlo k požadovanej zmene aj v príprave na ľade v špecifickom tréningu s pukom, na základe čoho došlo k vytvoreniu nerovnováhy medzi oboma činnosťami hráčov (bez puku vs. s pukom), čo spôsobilo jednak zníženie atraktivity hry, ale aj slabšiu konkurencieschopnosť s poprednými hokejovými krajinami.

Inovácia vychádza z našej vlastnej filozofie, ktorá vznikla na základe dlhoročných skúseností s prácou s mládežou, ktorej sa venujeme 80% našej trénerskej kariéry a od samotného začiatku sa snažíme prispôsobovať metodiku tréningu tak, aby bola príprava s pukom adekvátna príprave mimo ľadu, na základe čoho sme sa snažili vždy inovovať činnosť na ľade po individuálnej stránke, čo malo za následok zlepšenie aj na úrovni skupín hráčov (kombinácie) aj samotného družstva (samotná hra). Zlepšenie sa prejavilo nielen zvýšením atraktivity produkovanej hry, ale aj vo forme úspešných výsledkov a väčšej konkurencioeschopnosti celého družstva. Spozorovaná bola aj zvýšená aktivita súpera, ktorý musel na zmenu spôsobu (hlavne) pohybu a hry zareagovať. Výsledkom tejto filozofie teda nebola len zvýšená atraktivita hry vlastného družstva, ale jej následkom aj zvýšená atraktivita zápasu, v ktorom družstvo nastúpilo (donútenie súpera k vyššej aktivite zvýšenou aktivitou vlastného družstva). Vďaka tomuto je zavedenie týchto inovácií prospešné nielen družstvu, ktoré ho zavedie do svojho tréningového procesu, ale postupom času vďaka zvýšenej úrovni vlastného družstva sa zvyšujú nároky na družstvo súpera a tým sa nepriamo vplýva na zvyšovanie jeho vlastnej úrovne v požadovaných parametroch. V konečnom dôsledku môže mať zavedenie týchto inovácií do tréningového procesu zvýšenie úrovne v rámci celej súťaže. Na základe týchto dlhoročných poznatkov a postupnej inovácie tréningového procesu hlavne na ľade je potrebné, aby táto zmena nastala už prvým krokom každého začínajúceho hokejistu, aby sme sa dopracovali k požadovaným výsledkom – atraktivita hry, zvýšená úroveň HČJ, zvýšenie kvality herného prejavu družstva.

Na základe týchto dlhoročných poznatkov a postupnej inovácie tréningového procesu hlavne na ľade je potrebné, aby táto zmena nastala už prvým krokom každého začínajúceho hokejistu, aby sme sa dopracovali k požadovaným výsledkom – atraktivita hry, zvýšená úroveň HČJ, zvýšenie kvality herného prejavu družstva.

Naša filozofia a jednotlivé inovácie boli od samého začiatku uplatňované v rámci našej hokejovej akadémie – BP Hockey Academy, kde sme postupom času neustále tieto inovácie prispôsobovali požiadavkam moderného hokeja. K vytvoreniu našej filozofie prispeli jednak skúsenosti s mládežníckymi výbermi Slovenska (SR 16, SR 17, SR 18, SR 20) a s prácou na klubovej úrovni v Dukle Trenčín, kde práca s najtalentovanejšími hráčmi svojej doby spolu so zavádzaním inovácií a spätnej väzby od týchto hráčov priniesla prvé výsledky v podobe zvýšenej kvality hry po individuálnej stránke, ktorá sa prejavila aj v samotnej hre a priniesla ovocie v podobe úspechov. A to rovnako na klubovej ako aj na reprezentačnej úrovni.

O inštruktorovi

Neprihlásený

Kurz Includes

 • Lekcie: 15
 • Diplom

Hodnotenia a spätné väzby

0.0
Priem. hodnotenie
0 hodnotení
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Aká je Vaša skúsenosť? Veľmi by sme to chceli vedieť!
Nebolo nájdené žiadne hodnotenie!
Zobraziť viac hodnotení
Aká je Vaša skúsenosť? Veľmi by sme to chceli vedieť!

Odpovede

1otvorenie prednášky
play-sharp-fill

1otvorenie prednášky

Hide picture