Návrat do tréningového procesu po pandémii – panelová diskusia (záznam)

V rámci tohoto kurzu je publikovaný kompletný záznam z panelovej diskusie zo dňa 15.4.2021 na tému Návrat do tréningového procesu po pandémii - na čo sa zamerať, na čo si dať pozor a čou sa vyvarovať. Hlavnými diskutujúcimi boli rôzni odborníci v rámci realizačného tímu - hlavný tréner, riaditeľ akadémie, mentálny tréner, kondičný špecialista, fyzioterapeut a lekár.

vzdelávanie.digital · 9. apríla 2021
Návrat do tréningového procesu po pandémii


Cieľom tejto diskusie je pomôcť všetkým trénerom, ktorých družstvá nemohli kvôli pandémii trénovať. V tejto situácii je veľmi dôležité, ako po uvoľnení opatrení tréneri pristúpia k zaťažovaniu hráčov a skladbe samotného tréningového procesu. Do tréningového procesu sa vrátia hráči v rôznych rozpoloženiach – či už fyzických, ale aj mentálnych. Je preto veľmi dobré, aby tréner racionálne pristúpil k tvorbe plánu a bral pri nej do úvahy všetky možné aspekty. Preto sme pozvali odborníkov z rôznych oblastí, ktorí Vám ponúknu pohľad na možné problém práve zo svojej časti špecializácie v rámci športového tréningu a prípravy a starostlivosti o hráča.
Diskusia obsahuje aj množstvo hodnotných informácií a návodov ako pracovať s hráčmi, ktorí prekonali ochorenie Covid-19!

Pre koho je určená

Cieľom tejto diskusie je pomôcť všetkým trénerom, ktorých družstvá nemohli kvôli pandémii trénovať. V tejto situácii je veľmi dôležité, ako po uvoľnení opatrení tréneri pristúpia k zaťažovaniu hráčov a skladbe samotného tréningového procesu. Do tréningového procesu sa vrátia hráči v rôznych rozpoloženiach – či už fyzických, ale aj mentálnych. Je preto veľmi dobré, aby tréner racionálne pristúpil k tvorbe plánu a bral pri nej do úvahy všetky možné aspekty. Preto sme pozvali odborníkov z rôznych oblastí, ktorí Vám ponúknu pohľad na možné problém práve zo svojej časti špecializácie v rámci športového tréningu a prípravy a starostlivosti o hráča.

Hlavní diskutujúci

Nami pozvaní odborníci sú hlavnými diskutujúcimi, ktorí ponúkli svoj názor a pohľad na riešenú problematiku. Zámerne sme zvolili odborníkov z rôznych špecializácií v rámci realizačného tímu, aby sme Vám ponúkli čo najširší pohľad na tento zložitý problém.

Organizované našou platformou

Táto panelová diskusia bola organizovaná našou platformou v snahe pomôcť trénerom (a nepriamo aj hráčom) pri návrate po dlhodobom výpadku vinou pandémie. Diskusia nie je organizovaná v súčinnosti so SFZ a teda nie je ani uznávaná na predlžovanie licencií. Má slúžiť na obohatenie Vašich vedomostí.

Odborníci s Vami zdieľajú hodnotné informácie zadarmo!

Všetci hlavní diskutujúci sa zúčastnili tejto panelovej diskusie bez nároku na honorár. Technický poplatok za diskusiu a poplatok za kurz slúžia len na zabezpečenie pripojenia každého z poslucháčov a technické zabezpečenie tohoto kurzu. Našou snahou je dostať tieto informácie medzi čo najviac trénerov a pomôcť!

Spätná väzba od účastníkov:

Spätná väzba na panelovú diskusiu

O inštruktorovi

+147 zapísaných
Neprihlásený

Kurz Obsahuje

  • Lekcie: 5
  • Diplom
1otvorenie prednášky

1otvorenie prednášky

Hide picture