Obsahové zameranie tréningového procesu mladší dorast U16-U17

Konferencia trénerov SFZ 2020
V tejto prednáške Vám koordinátor vzdelávania Peter Szénay stručne charakterizuje hráčov vekovej kategórie U16-U17, charakterizuje zásady vedenia tréningového procesu, predstaví návrh modelu ročného tréningového cyklu pre družstvá nižšej výkonnostnej úrovne (II. a III. liga) s obsahovým zameraním mikrocyklov a tréningových jednotiek.

Peter Szénay · 14. decembra 2020

Táto prednáška je súčasťou online Konferencie trénerov SFZ 2020.

Čo sa z prednášky dozviete

  • Charakteristiku súčasnej generácie a charakteristiku vekového obdobia 16 – 17 mládeže.
  • O cieľoch a úlohách tréningového procesu v kategórii mladšieho dorastu.
  • O princípoch a zásadách uplatňovaných v tréningovom procese v kategórii mladšieho dorastu.
  • Návrh modelu ročného tréningového cyklu s obsahovým zameraním mikrocyklov a tréningových jednotiek v kategórii mladšieho dorastu.

Kontinuálne vzdelávanie trénerov SFZ

  • UEFA A, UEFA B, UEFA Grassroots C licencie
  • 2 hodiny

O inštruktorovi

+620 zapísaných
Neprihlásený
Tento kurz je súkromný

Kurz Obsahuje

  • Lekcie: 11
  • Diplom
1otvorenie prednášky

1otvorenie prednášky

Hide picture