Obsahové zameranie tréningového procesu mladších žiakov U12-U13

Konferencia trénerov SFZ 2020
V tejto prednáške Vám koordinátor vzdelávania Peter Szénay stručne charakterizuje hráčov vekovej kategórie U12-U13, charakterizuje zásady vedenia tréningového procesu, predstaví návrh modelu tréningovej jednotky a návrh obsahového zamerania týždenných tréningových cyklov.

Peter Szénay · 14. decembra 2020

Táto prednáška je súčasťou online Konferencie trénerov SFZ 2020.

Čo sa z prednášky dozviete

  • Charakteristiku vekového obdobia 12 – 13 ročných detí.
  • O psychologických zmenách detí v prepuberte.
  • O zameraní tréningového procesu v kategórii mladší žiaci.
  • Návrh modelu tréningovej jednotky a návrh obsahového zamerania týždenných tréningových cyklov v kategórii prípraviek.

Kontinuálne vzdelávanie trénerov SFZ

  • UEFA A, UEFA B, UEFA Grassroots C licencie
  • 2 hodiny

O inštruktorovi

+558 zapísaných
Neprihlásený
Tento kurz je súkromný

Kurz Obsahuje

  • Lekcie: 12
  • Diplom
1otvorenie prednášky

1otvorenie prednášky

Hide picture