Porozumenie princípov špičkovej výkonnosti

V rámci 2 hod. prednášky sa mentálny kouč PhDr. Michal Kopčan, CMGC pozrel na viaceré aspekty mentálnej prípravy v športe: od teoretickej roviny, cez praktické uvedomenie až po konkrétne cvičenia.

AKCIA!!!

Pri kúpe prednášok Ži a dýchaj s tokom života a Porozumenie princípov špičkovej výkonnosti v rámci jednej objednávky* získavate zľavu 5€** (namiesto 30€ budete platiť iba 25€).***

Tento kurz je oficiálne schválený SFZ a je uznaný v rámci predlžovania trénerskej licencie.

Čo sa naučíte

  • Pochopenie vzťahu medzi mysľou a telom, s dôrazom na kontext výkonnosti.
  • Rozdiel medzi vedomou a podvedomou mysľou s ohľadom na výkon a samotný procesný čas.
  • Zvládanie záťažových situácií, ktoré môžu prameniť z vonkajšieho prostredia, konkrétne z negatívnej kritiky.
  • Ako naše vzorce myslenia priamo pôsobia na naše vzorce správania a tak ovplyvňujú naše rozhodnutia, a následne naše výsledky.
  • BONUS: Kúpou kurzu získavate prístup do súkromnej podpornej skupiny, kde môžete komunikovať s ostatnými účastníkmi kurzu, ale aj so samotným autorom.

Požiadavky

  • Kurz môže absolvovať ktokoľvek – držitelia všetkých licencií, ale aj ľudia bez licencie.
  • Kurz slúži na predĺženie licencií pre trénerov SFZ: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A a UEFA B licencie v rozsahu 2 hodiny.

Popis kurzu

Prednáška – Stredná športová škola Banská Bystrica, 10.11.2022

V rámci 2 hod. prednášky sa mentálny kouč PhDr. Michal Kopčan, CMGC pozrel na viaceré aspekty mentálnej prípravy v športe: od teoretickej roviny, cez praktické uvedomenie až po konkrétne cvičenia.

Zaoberal sa prepojím tela a mysle s ohľadom na samotnú výkonnosť. Pozrel sa na vnímanie a následné zvládanie stresu, spôsob ako si vytvárame realitu, s ohľadom na prepojenie spôsobu myslenia a pocitov. Dominantná časť prednášky bola venovaná procesu myslenia, kde bola do kontrastu predstavená vedomá a podvedomá myseľ, opäť s dôrazom na kontext výkonnosti. V rámci prednášky sa účastníci dozvedeli viac o našom vnútornom svete, o tom či existuje určité správne mentálne nastavenie, a čo hľadať pod pojmom mentálna odolnosť. Z časti bol v rámci prednášky venovaný priestor aj otázke vzorcov myslenia a správania, či otázke návykov.

1. časť:
V tejto časti bol venovaný priestor pochopenie vzťahu medzi mysľou a telom, s dôrazom na kontext výkonnosti. Účastníkom bol predstavený tzv. G.I.G.O faktor, pri ktorom bol detailne vysvetlený priamy dopad nášho vnútorného rozhovoru na naše pocity a emócie. Tento vzťah bol preukázaný aj praktickým cvičením na simuláciu tiaže. V tejto časti prednášky sa prebral aj dopad stresu na náš výkon.

2. časť:
V druhej časti sme sa pozreli na rozdiel medzi vedomou a podvedomou mysľou s ohľadom na výkon a samotný procesný čas. Do kontrastu boli dané časové zóny: Minulosť- Prítomnosť-Budúcnosť, s dominantným zameraním na vysvetlenie princípu plnej prítomnosti. V rámci tejto časti bol vysvetlený aj pojem „samo-napravenie“ vo vzťahu k našim pocitom a emóciám.

3. časť:
V tejto časti bol priestor venovaný zvládaniu záťažových situácií, ktoré môžu prameniť z vonkajšieho prostredia, konkrétne z negatívnej kritiky, s postupným vysvetlením faktorov, ktoré máme pod kontrolou. Do kontrastu bol postavený tzv. vnútorný a vonkajší svet, spôsob ako si vytvárame realitu. V rámci tejto časti sa mohli účastníci oboznámiť s tým, či existuje určitá objektívna realita, resp. či existuje správne mentálne nastavenie, prípadne čo hľadať pod pojmom mentálna odolnosť.

4. časť:
V poslednej časti prednášky sme pozornosť upriamili na to, ako naše vzorce myslenia priamo pôsobia na naše vzorce správania a tak ovplyvňujú naše rozhodnutia, a následne naše výsledky. Priestor bol venovaný aj tomu, ako si vytvárame limitujúce presvedčenia. V tejto časti sme sa pozreli aj na pred-výkonovú mentálnu prípravu s ohľadom na prácu so sebavedomím cez určité porozumenie. Dôraz bol kladený na zamerania sa na proces, nie na konečný výsledok. V poslednej časti prednášky sme sa pozreli na prácu s cieľmi. Prednáška bola zakončená jednoduchým dychovým cvičením na zvládanie pred-výkonového stresu.


*Táto zľava sa uplatní iba v prípade, že nakúpite oba kurzy v rámci jediného nákupu – nie je možné rozdeliť nákup na viacero objednávok. Platí len na balíček spomínaných dvoch kurzov.
**Autor si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť akciu.
***Akcia platí iba pri kúpe kurzov vo webovej verzii platformy.

O inštruktorovi

+41 zapísaných
Neprihlásený

Kurz Includes

  • Lekcie: 4
  • Diplom

Hodnotenia a spätné väzby

0.0
Priem. hodnotenie
0 hodnotení
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Aká je Vaša skúsenosť? Veľmi by sme to chceli vedieť!
Nebolo nájdené žiadne hodnotenie!
Zobraziť viac hodnotení
Aká je Vaša skúsenosť? Veľmi by sme to chceli vedieť!

Odpovede

1otvorenie prednášky
play-sharp-fill

1otvorenie prednášky

Hide picture