Príklad transferu futbalovej filozofie do praxe

Kontinuálne vzdelávanie trénerov SFZ
Kurz je zameraný na proces tvorby futbalovej filozofie a samotného prenosu do tréningového procesu. Primárnym cieľom kurzu je pridať pohľad na riešenie danej problematiky prostredníctvom nadobudnutých skúseností a interakčnou formou ukázať trénerskej verejnosti, ako preniesť svoje myšlienky priamo na ihrisko - do tréningu.

Tento kurz je oficiálne schválený SFZ a je uznaný v rámci predlžovania trénerskej licencie.

Čo sa naučíte

 • Z čoho vychádzame pri zadefinovaní si vlastného modelu hry.
 • Čo sú to základné fázy (momenty) hry.
 • Ako si vytvoriť základné princípy hry svojho družstva, resp. klubu.
 • Ako by mohol vyzerať náš model tréningu.
 • Ako vytvárame samotné cvičenia do tréningu a na čom si dať záležať.
 • Čo je dôležité dodržať pri organizácii a realizácii tréningu.
 • BONUS: Prístup do podpornej skupiny kurzu, kde môžete komunikovať s autorom, ale aj s ostatnými účastníkmi kurzu.

Požiadavky

 • Kurz môže absolvovať ktokoľvek – držitelia všetkých licencií, ale aj ľudia bez licencie.
 • Kurz slúži na predĺženie licencií pre trénerov SFZ: UEFA A a UEFA B v rozsahu 3 hodiny.

Popis kurzu

Svetový futbal dynamicky rastie vo svojej výkonnosti. Veľmi sa rozšírila svetová aj európska špička. Vysoká náročnosť stretnutí, ktorú charakterizuje vzrastajúca vyrovnanosť reprezentácie (Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy) a klubových družstiev, zvyšuje požiadavky na kvalitu, stabilitu a spoľahlivosť herného výkonu v zápase, ale aj samotnú realizáciu tréningového procesu. Hráči si musia z viacerých možností, ktoré sa im ponúkajú a ktoré vyplývajú z hernej situácie, vybrať v čo najkratšom čase optimálne riešenie. Rýchlo, presne a efektívne ho uskutočniť. A samozrejme, potrebné sebavedomie pri riešení herných situácií musia nadobudnúť v systematickom tréningovom procese.

Kurz s názvom Príklad transferu futbalovej filozofie do praxe je hlavne akýmsi súhrnom myšlienok o tom, akým smerom sa treba uberať pri tvorbe vlastnej identity, štýlu hry, resp. trénerskej filozofie.

Každý tréner by sa mal pri tvorbe tréningového procesu zamýšľať nad tým, ako preniesť svoje predstavy o hre družstva do praktickej realizácie. Otázka na zamyslenie: „Využívame dostatočne silné prostriedky (cvičenia) na to, aby sme dosiahli náš zámer?“

Tvorba tréningových jednotiek s určitým cieľom je kľúčová pri napĺňaní našej trénerskej cesty. Na čo je dôležité myslieť pri jej štruktúre? Vychádzame z našich vedomostí, skúseností a presvedčenia? Alebo sa nechávame inšpirovať niekým iným? Dôležité je naučiť sa pracovať s vysokým množstvom informácií, ktoré nám dnešný virtuálny svet ponúka.

Odpovede na tieto otázky, ale aj pohľad na obšírnejšiu problematiku z pohľadu tvorby tréningového procesu a filozofie trénera, sa Vám budeme pokúšať ponúknuť v tomto kurze. Bude zaujímavé porovnať Vašu doterajšiu činnosť s ponúknutým obsahom. 

Na záver budete mať možnosť overiť si nadobudnuté poznatky v krátkom kontrolnom teste pozostávajúcom z 10 otázok.

O inštruktorovi

+123 zapísaných
Neprihlásený

Kurz Obsahuje

 • Lekcie: 10
 • Témy: 4
 • Testy: 1
 • Diplom
1otvorenie prednášky

1otvorenie prednášky

Hide picture