Rozvoj hráčov v skupinovej forme v klube FC Nitra

Konferencia trénerov SFZ 2020
V tejto prednáške Vám tréneri FC Nitra odprezentujú, akým spôsobom sa venujú skupinovému tréningu v klube.

Autori: Juraj GOMBÁR, Tomáš SEKO, Jozef ANTALOVIČ, Miloš ŠIMONČIČ, Miloš FOLTÁN

Juraj Gombár · 14. decembra 2020

Táto prednáška je súčasťou online Konferencie trénerov SFZ 2020.

Čo sa z prednášky dozviete

  • Prečo je skupinový tréning pre hráča dôležitý.
  • Od akej vekovej kategórie sa venujeme skupinovému tréningu.
  • Organizácia tréningovej jednotky, zadelenie plôch a trénerov.
  • Video, ako skupinový tréning robíme.

Kontinuálne vzdelávanie trénerov SFZ

  • UEFA PRO, UEFA EYA, UEFA A, UEFA B licencie
  • 1 hodina

O inštruktorovi

+453 zapísaných
Neprihlásený
Tento kurz je súkromný

Kurz Obsahuje

  • Lekcie: 9
  • Diplom