Ži a dýchaj s tokom života

Ži a dýchaj s tokom života: Viac ako 2.5 hod. prednáška, v ktorej sa mentálny kouč PhDr. Michal Kopčan, CMGC zameral na to ako nahliadame na svet, ako si vytvárame realitu.

Čo sa naučíte

  • Ako nahliadame na svet, ako si vytvárame realitu.
  • Čo vlastne znamená byť plne prítomný (stav “flow”).
  • Objavovanie vlastnej podstaty.
  • Ako naše vzorce myslenia priamo pôsobia na naše vzorce správania a tak ovplyvňujú naše rozhodnutia, a následne naše výsledky.
  • BONUS: Kúpou kurzu získavate prístup do súkromnej podpornej skupiny, kde môžete komunikovať s ostatnými účastníkmi kurzu, ale aj so samotným autorom.

Požiadavky

  • Prednáška je určená každému kto chce v živote spomaliť, nájsť vnútorný pokoj a stabilitu.

Popis kurzu

Prednáška – Trenčín, 26.11.2022

Ži a dýchaj s tokom života: Viac ako 2.5 hod. prednáška, v ktorej sa mentálny kouč PhDr. Michal Kopčan, CMGC zameral na to ako nahliadame na svet, ako si vytvárame realitu. V rámci prednášky sa účastníci pozreli na to, čo vlastne znamená byť plne prítomný (stav “flow”). Zodpovedali sa otázky týkajúce sa toho, ako to je s myšlienkami/pocitmi a emóciami, a či je potrebné hľadať pozitívne pocity a myšlienky. Podstatná časť prednášky bola venovaná objavovaniu našej podstaty, toho kto vlastne sme, pričom v rámci prednášky boli zdieľané konkrétne skúsenosti a zážitky z prostredia praxe mentálneho koučingu a terapie. Prednáška bola určený každému kto chce v živote spomaliť, nájsť vnútorný pokoj a stabilitu. Prebehla v Trenčíne, 26.11.2022, pričom druhá časť celodenného workshopu bola venovaná funkčnému dýchaniu podľa metód Oxygen Advantage (Táto časť však nie je súčasťou video záznamu).

1. časť:
V prvej časti prednášky sa predstavil samotný obsah prednášky, pričom prebehlo aj predstavenie účastníkov prednášky, ktorí sa podelili o svoje očakávania z prednášky. V rámci úvodného vstupu bola predstavená aj dôležitosť intelektuálneho porozumenia pred hlbším porozumením. Účastníkom boli predstavené najčastejšie témy (často iba symptómy), s ktorými sa Michal stretáva v praxi mentálneho kouča/terapeuta. V úvode bola otvorená aj téma toho, akým spôsobom počúvať ak chceme niečomu porozumieť na hlbšej úrovni.

2. časť:
V druhej časti sme sa pozreli na to, ako si vytvárame realitu či ako funguje naša myseľ. Bola predstavená aj dôležitosť našej seba-predstavy pri vytváraní našej reality. Porozprávali sme sa o tom čo sa skrýva za princípmi plnej prítomnosti, a tom ako vnímam pojem „EGO“ a ako jeho primárne aktivity stoja v ceste zažívaniu plnej prítomnosti. Pozreli sme sa na to, čo predstavuje naša koncepčná myseľ a ako môže prílišné premýšľanie limitovať naše prežívanie.

3. časť:
V tejto časti sme pokračovali v objavovaní toho, ako funguje naša myseľ a čo robiť so zaneprázdnenou mysľou. Predstavili sme si pojem „samo-napravenie“ s ohľadom na naše prežívanie. Pozreli sme sa aj na tému podvedomých návykov a ich dopadu na formovanie našej reality. Celá táto časť bola venovaná princípom, ktoré tvoria priestor plnej prítomnosti, pričom bol predstavený rozdiel medzi porozumením a aplikáciou techník, metód, či postupov.

4. časť:
V poslednej, najdlhšej časti prednášky sme sa pozreli na princíp vedomia, na samotnú schopnosť byť si vedomý. Prebrali sme to, čomu v živote primárne venujeme pozornosť (tzv. obsahy vedomia) a ako tento fakt vplýva na naše prežívanie. Zamerali sme sa na porovnanie tzv. vnútorného a vonkajšieho sveta, so zreteľom na to, že pri zmene vnútorného sveta sa automaticky mení aj vnímanie vonkajšieho sveta. Pozreli sme sa tiež na to, ako cez určité porozumenie, využívať myseľ vo väčšej miere v náš prospech. Celá prednáška sa niesla v duchu objavovania princípov plnej prítomnosti, s ktorými súvisí aj náš prežitok života.

O inštruktorovi

+1 zapísaných
Neprihlásený

Kurz Includes

  • Lekcie: 4
  • Diplom

Hodnotenia a spätné väzby

0.0
Priem. hodnotenie
0 hodnotení
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Aká je Vaša skúsenosť? Veľmi by sme to chceli vedieť!
Nebolo nájdené žiadne hodnotenie!
Zobraziť viac hodnotení
Aká je Vaša skúsenosť? Veľmi by sme to chceli vedieť!

Odpovede

1otvorenie prednášky
play-sharp-fill

1otvorenie prednášky

Hide picture