SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

Informácie pre trénerov

Nasledujúce informácie sú určené všetkým trénerom, ktorí majú záujem o absolvovanie kurzov v rámci následného vzdelávania SFZ a ich využitie na predĺženie trénerskej licencie. Všetkým trénerom odporúčame pozorne si prečítať tieto informácie, aby sa predišlo k neskorším nedorozumeniam.

Výhody online následného vzdelávania trénerov u nás

Okamžitý prístup

Kurz u nás si môžete zakúpiť kedykoľvek budete potrebovať alebo chcieť. Nebudete musieť čakať na presný dátum a čas, kedy SFZ alebo ním akceptovaní školitelia zorganizujú seminár alebo konferenciu.

Bez potreby cestovania

Online kurz môžete absolvovať z akéhokoľvek miesta, kde máte internetové pripojenie. Nie ste teda viazaní na presné miesto konania, nemusíte nikam cestovať, ani sa ubytovávať. Jednoducho kurz absolvujete vtedy, keď Vám to vyhovuje.

Vlastné tempo

Tým, že obsah je online, získavate možnosť si ho kedykoľvek zastaviť, prehrať odznova, vrátiť sa k častiam, ktorým ste nerozumeli, alebo ktoré Vás zaujímajú viac. Taktiež máte možnosť sa vrátiť ku kurzu kedykoľvek v budúcnosti.

Všetko môže byť online

Ak potrebujete 15 hodín na predĺženie licencie, podľa dohody so SFZ Vám budú uznané všetky aj ak ich absolvujete online u nás. Ak hodín potrebujete 5, taktiež môžete všetkých 5 absolvovať u nás a na predĺženie licencie Vám to bude stačiť.

Dôležité informácie:

1 Výber kurzu
2 Zakúpenie kurzu
3 Platba za kurz
4 Uznanie kurzu SFZ
5 Vrátenie peňazí
Výber kurzu

Výber kurzu

Tréneri, v prípade, že máte záujem absolvované kurzy využiť na predĺženie svojej trénerskej licencie, prosíme rešpektujte podmienky, ktoré sú pri každom kurze uvedené a prihláste sa len na kurz, ktorý zodpovedá trénerskej licencii, ktorej ste vlastníkom. V opačnom prípade Vám kurzy nebudú uznané pri predlžovaní licencie.

Samozrejme v rámci osobného rozvoja nie sú kladené žiadne prekážky, aby ste si zakúpili ktorýkoľvek kurz, ktorý Vás zaujíma alebo máte pocit, že ho potrebujete. Avšak ak tento kurz nie je určený pre následné vzdelávanie v rámci úrovne Vašej licencie, musíte si byť vedomí, že SFZ tento kurz nezapočíta do Vášho následného vzdelávania.

Výber kurzov - témy či školitela je úplne na Vás. Sami si zvolíte svoje preferencie a na základe nich a Vašich potrieb následne zvolíte kurz, ktorý zodpovedá všetkým Vašim požiadavkám. Samozrejme školitelia neustále pracujú na doplnení obsahu a preto aj keď nenájdete zrovna tému, ktorá Vás zaujíma, tak Vám odporúčame pravidelne sledovať našu platformu a kurzy, ktoré pribudli. 

Zakúpenie kurzu

Zakúpenie kurzu

Kurz zakúpite jednoducho kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť sa na tento kurz" na stránke samotného kurzu. Okamžite Vám bude otvorené okno, kde zadáte svoje platobné informácie a platbu odošlete. Platba bude automaticky pripísaná na náš účet a Vám bude automaticky pridelený prístup ku kurzu, ktorý začnete kliknutím na tlačidlo "Začať kurz".

Platba za kurz

Platba za kurz

Nemusíte mať žiadne obavy o Vaše platobné informácie, na platby využívame platobnú bránu Stripe, ktorú využíva vo svojich riešeniach množstvo veľkých spoločností, napríklad Amazon. Taktiež naše stránky sú zabezpečené bezpečnostným protokolom, ktorý zvyšuje bezpečnosť akýchkoľvek osobných údajov. Vedzte, že my k Vami zadaným údajom nemáme žiaden prístup a nikdy sa k nim ani nedostaneme. Platobná brána využije tieto platobné údaje na vytvorenie konkrétnej platby.

Uznanie kurzu SFZ

Uznanie kurzu SFZ

Ak si zakúpite kurz, ktorý SFZ akceptuje pre následné vzdelávanie a predĺženie licencie, nemusíte sa o nič starať. My v pravidelných intervaloch odosielame informácie o úspešnom absolvovaní kurzov jednotlivými trénermi, ktorí si ich zakúpili. O tom, či sú Vaše kurzy adekvátne Vašej licencii nerozhodujeme my, ale výlučne Slovenský futbalový zväz.
Slovenský futbalový zväz podľa dohody uzná absolvovanie online kurzov u nás až do výšky 100% z celkového počtu hodín potrebných na predĺženie licencie. A to ako pri Grasroots C licencii, kde je potrebných zatiaľ 5 hodín, tak aj pri ostatných licenciách, kde je potrebných hodín 15.

UPOZORNENIE:
Pre odoslanie Vašich údajov nestačí, aby ste si daný kurz zakúpili, ale musíte ho úspešne absolvovať. To pri niektorých kurzoch môže znamenať len pozrieť si všetky videá, pri iných zasa absolvovanie rôznych testov či úloh. Kurz absolvujete úspešne vtedy, keď to potvrdí školiteľ, ktorý daný kurz vytvoril a posunie nám ďalej Vaše informácie. Avšak platí, že všetky tieto úkony budú vykonané automaticky bez potreby akéhokoľvek Vášho zapojenia sa.
Kurz bude uznaný iba trénerovi, ktorý si ho zakúpil. Zdieľanie prihlasovacích údajov je neprípustné a neakceptovateľné. Všetky videá na našich stránkach sú chránené ochrannými prvkami, ktoré sú v prípade zneužitia obsahu a duševného vlastníctva právne použiteľné.

Vrátenie peňazí

Vrátenie peňazí

Na trénerov SFZ sa nevzťahuje garancia vrátenia peňazí v rámci kurzov, ktoré sú uznané SFZ. Všetky kurzy sú skontrolované SFZ, ich obsah je schválený a popis kurzu je dostatočne dôkladný na to, aby každý vedel, či je daný kurz pre neho vhodný.

Garanciu vrátenia peňazí na našej platforme ponúkame z dôvodu možnosti publikovať komukoľvek akúkoľvek tému a chránime tým našich zákazníkov. Avšak kurzy SFZ musia prejsť najskôr procesom schvaľovania, čo má za následok garanciu kvality. Taktiež inštruktori, ktorí sú schválení SFZ, musia spĺňať rôzne kritériá, ktoré zabezpečujú ich vysokú odbornosť v danej téme.

1otvorenie prednášky
play-sharp-fill

1otvorenie prednášky

Hide picture