Príklady cvičení na rozvoj hráča v pandemickej dobe

V prednáške vám ponúkneme portfólio cvičení zameraných na technickú stránku hráča (sprevádzané videami), ktoré dopomôžu vašim hráčom napredovať v rozvoji aj v tejto ťažkej pandemickej situácií spôsobenej COVID-19.

Mgr. Peter Štefaňák · 20. marca 2021

Tento kurz je oficiálne schválený SFZ a je uznaný v rámci predlžovania trénerskej licencie.

Čo sa naučíte

  • Akým spôsobom môže hráč rozvíjať svoju technickú stránku aj v tejto pandemickej dobe.
  • Príklady cvičení s popisom a video ukážkami.
  • Detailný pohľad na technické prevedenie najčastejšie sa vyskytujúcich spôsobov obchádzania súpera u mladých futbalistov.
  • BONUS: Kúpou kurzu získavate prístup do súkromnej podpornej skupiny, kde môžete komunikovať s ostatnými účastníkmi kurzu, ale aj so samotným autorom.

Požiadavky

  • Kurz môže absolvovať ktokoľvek – držitelia všetkých licencií, ale aj ľudia bez licencie.
  • Kurz slúži na predĺženie licencií pre trénerov SFZ: UEFA A, UEFA B a UEFA Grasroots C v rozsahu 3 hodiny.

Popis kurzu

Už to je viac ako rok odkedy sa boríme s problémami spojenými s pandémiou COVID-19. Bežný život zasiahla tvrdá rana v podobe protipandemických opatrení a v rôznych odvetviach našich životov sme boli zahnaní do kúta a boli obmedzovaní. Pandémia zasiahla aj športový život a tréningový proces v kluboch musel byť zastavený. Tréneri a vlastne nikto z nás takúto situáciu predtým nezažil. Hráči nemohli navštevovať tréningy a ich rozvoj začínal byť ohrozený. Tréneri začali hľadať riešenia ako dopomôcť hráčom k tomu, aby ich nadobudnuté schopnosti a zručnosti nezačali stagnovať. Vypracovávali individuálne kondičné plány pre hráčov a organizovali online tréningy zamerané na silu alebo stabilizačné cvičenia cez internetové platformy, aby udržali aspoň nejakým spôsobom hráčov pri futbale. Samozrejme všetko v rámci možností a v medziach opatrení. Tým, že sme zavretí sa situácia pre trénerov a samozrejme aj hráčov komplikuje. Avšak iskierku nádeje nám dáva fakt, že aspoň individuálny šport je povolený. A aj keď tréningový proces povolený nie je, hráč ako individualita, si môže ísť zatrénovať sám na ihrisko, alebo záhradu alebo akúkoľvek trávnatú plochu. A aj keď to nie je ani zďaleka ideálnym riešením, keďže nemá možnosť spolupráce so spoluhráčmi alebo konfrontácie s protihráčmi, je to lepší variant ako byť vždy zavretý doma a nebyť v kontakte s loptou dlhý čas.

V tomto kurze si ukážeme príklady cvičení, ktoré môžete svojim hráčom poskytnúť ak majú možnosť ísť si individuálne zatrénovať. Gro týchto cvičení je konštruovaných tak, aby ich hráč vedel realizovať sám, bez pomoci inej osoby. Keďže opatrenia nám nedovoľujú inú možnosť ako trénovať samostatne.

Cvičenia budú rozdelené do 4 kategórií od závislosti na veľkosti plochy potrebnej na cvičenia a počet pomôcok, ktoré potrebujete na jeho realizáciu. Všetky cvičenia budú sprevádzané video ukážkami, na ktorých vám priebeh cvičenia ukážeme a taktiež vám ku každému cvičeniu poskytneme rôzne varianty realizácie v závislosti od výkonnostnej úrovne hráčov.

V poslednej časti webinára sa detailnejšie pozrieme na technické prevedenie vybraných spôsobov obchádzania súpera, ktoré sa najčastejšie vyskytujú u mladých hráčov.

Verím, že tento webinár vám pomôže pri výbere správnych cvičení na rozvoj hráča a pomôže samotnému hráčovi rozvíjať sa aj v tejto ťažkej pandemickej situácii. Verím, že sa čo najskôr opäť stretneme spoločne na trávnikoch. 

Cvičenia v tomto webinári sú pre vás iba inšpiráciou. Môžete ich akýmkoľvek spôsobom meniť, upravovať a modifikovať podľa potrieb vašich hráčov, ich výkonnostnej úrovne a vekovej kategórie.

O inštruktorovi

+110 zapísaných
Neprihlásený

Kurz Obsahuje

  • Lekcie: 26
  • Diplom
1otvorenie prednášky

1otvorenie prednášky

Hide picture