Zakladanie a vedenie útoku s využitím brankára ako trend moderného futbalu

23,00 

Tento kurz je súčasťou kontinuálneho vzdelávania trénerov a slúži na predlžovanie licencií. Je určený pre držiteľov licencií UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A.

Podrobnosti o kurze nájdete tu: Zakladanie a vedenie útoku s využitím brankára ako trend moderného futbalu.

-
+