SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

Informácie pre inštruktorov SFZ

Nasledujúce informácie sú určené všetkým inštruktorom SFZ ako aj všetkým, ktorí majú záujem stať sa inštruktormi a ponúknuť svoje kurzy v rámci následného vzdelávania trénerov SFZ. Tieto informácie odporúčame si dôkladne preštudovať, aby nedochádzalo v budúcnosti k zbytočným nedorozumeniam.

Na tejto stránke sa postupne dozviete (pre rýchly prechod medzi sekciami kliknite na tému, o ktorej sa chcete dozvedieť viac):

Výhody publikovania a predaja kurzov pre SFZ u nás

Dohodnuté podmienky

Všetko ohľadne kurzov máme so SFZ predrokované a dohodnuté. Na Vás je len, aby Vám SFZ schválil tému a určil zameranie na správnu skupinu trénerov podľa licencií. V podstate sa okrem obsahu nemusíte o nič starať. Dokonca aj poplatok za každého študenta SFZ uhradíme za Vás.

Marketing

Skupina trénerov, ktorí si musia v pravidelných intervaloch obnovovať licencie, a ktorým bude uznané aj online vzdelávanie, je cieľovou skupinou, za ktorú by každý školiteľ dal čokoľvek. Bez potreby platenia akéhokoľvek marketingu, máte zaistené, že o Vaše kurzy bude záujem. SFZ na základe našej spolupráce, ale aj my našimi kanálmi naviac budeme informovať Vašu konkrétnu cieľovú skupinu o pridaní Vášho kurzu.

Bez investícií

Predstavte si biznis, v ktorom nemusíte vopred investovať ani euro. V dnešnej dobe je to nepredstaviteľné. A my Vám predsa ponúkame túto možnosť. Jediné, čo musíte investovať je Váš čas a dať dohromady kurz s kvalitným obsahom. Dokonca ani za zdieľanie Vášho kurzu nám neplatíte až do doby prvého predaja.

Opakované predaje

Najväčšia výhoda tvorby videokurzov spočíva v ich neobmedzených predajoch. Zatiaľ čo na živý seminár Vám príde obmedzený počet študentov, u nás obmedzení nijako nie ste. Naviac kurz Vám stačí vytvoriť raz. Čiže sa môžete sústrediť na vytváranie ďalších a ďalších kurzov, nie na opakovanie jedného, ako tomu je pri živých seminároch.

Podmienky spolupráce

Bez dodržania podmienok spolupráce nie je možné, aby ste u nás publikovali svoje kurzy a aby sme ich propagovali v rámci trénerskej komunity SFZ. Je teda dôležité, aby SFZ Váš kurz akceptoval, aby ste vytvorili kurz podľa našich pokynov, aby ste dodržiavali náš etický kódex a správali sa seriózne. Ak však budete mať na nás akékoľvek otázky alebo dotazy týkajúce sa podmienok spolupráce, kontaktujte nás na sfz@vzdelavanie.digital a my Vám radi všetko objasníme.

Schválenie témy
1

Pred tým, ako vôbec začnete s tvorbou Vášho videokurzu, si vytvorte jeho štruktúru a stručný obsah a obráťte sa na SFZ so žiadosťou o schválenie obsahu a určenie zamerania na konkrétnu licenciu (napr. kurz pre držiteľov UEFA B licencie). Základnou podmienkou je, aby kurz spĺňal minimálnu povolenú dĺžku trvania: 2 hodiny (2×45′).

Akceptácia podmienok
2

Publikovaním kurzu u nás akceptujete Obchodné podmienky, podmienky spolupráce, ako aj stanovené podmienky pri predaji kurzu a Vášho či nášho podielu na zisku. Akceptujete taktiež pravdeivé a úplné vyplnenie profilu, aby študenti získali kompletný prehľad o Vašej kompetentnosti v danej téme.

Vernosť
3

Publikovaním kurzov u nás taktiež vyjadrujete súhlas s našimi Obchodnými podmienkami, v ktorých sa okrem iného uvádza, že učiteľ (školiteľ), ktorý publikuje kurzy u nás, tieto kurzy nemôže publikovať a predávať nikde inde, ani na svojich vlastných stránkach a taktiež ich nesmie ponúkať zdarma nikde inde.

Serióznosť
4

S predchádzajúcim bodom súvisí obsah tejto podmienky – očakávame, že sa budete na našej platforme chovať seriózne a nebudete odlákavať študentov na stránky tretích strán pre absolvovanie tohto alebo ďalších kurzov. Takéto konanie bude považované za hrubé porušenie pravidiel a Vaše konto bude zablokované.

Rozdelenie zisku

V tejto časti sa podrobne venujeme tomu, ako je rozdelený zisk z predaja kurzu. Prečo je vôbec rozdelenie zisku nevyhnutné a aké služby za to dostávate sa dozviete v ďalšej časti, kde si všetko podrobne vysvetlíme. Ak však budete mať na nás akékoľvek otázky alebo dotazy týkajúce sa tohto delenia zisku, kontaktujte nás na sfz@vzdelavanie.digital a my Vám radi všetko objasníme.
Pri tvorbe ceny kurzu prosím berte na vedomie, že Vami uvedené cena kurzu je koncová a teda z nej sú počítané všetky podiely, znamená to, že my cenu nenavyšujeme o náš podiel.

manipulačný poplatok
0 %

Poplatok, ktorý pokrýva všetky poplatky za transakcie spojené s inkasovaním platieb za predaj Vášho kurzu.

Váš podiel na zisku
0 % -5%

Váš podiel na zisku predstavuje 50% z ceny kurzu očistenej o manipulačný poplatok. Z tohto podielu odrátajte ešte poplatok vo výške 5% z ceny kurzu pre SFZ, ktoré podľa Stanov SFZ musíte zaplatiť na účet SFZ  za každého trénera, ktorý absolvuje Váš kurz a využije ho na predĺženie licencie. Tento poplatok je administračným poplatkom za registráciu Vášho kurzu pre každého absolventa.

náš podiel na zisku
0 %

Rovnako, ako Vám, tak aj platforme vzdelavanie.digital prináleží 50% zo zisku z predaného kurzu. Avšak s tým rozdielom, že vzdelavanie.digital ním pokrýva všetky výdavky spojené s Vašim kurzom, zabezpečením obsahu, chodom platformy či ochranou duševného vlastníctva. Všetkým službám, ktoré od nás získavate sa venujeme nižšie. My tak v konečnom dôsledku inkasujeme zisk zhruba 10-15%.

Prečo sa s nami deliť o zisk a čo za to od nás máte?

Po prvotných rozhovoroch s Vami sme zistili, že Vám nie je celkom úplne jasné, prečo by ste si mali s nami deliť zisk za kurz, ktorý ste vytvorili Vy, a ak aj áno, tak prečo by mal byť náš podiel rovnaký, ako ten Váš. Dovoľte, aby sme Vám na nasledujúcich riadkoch všetko vysvetlili.

Publikovanie kurzov = reálne podnikanie

Z Vášho pohľadu sa na predaj kurzov musíte pozrieť ako na začiatok podnikania. A pre to, aby ste začali podnikať, musíte splniť zopár dôležitých podmienok, z ktorých uvádzame aspoň zopár:

Investícia do vývoja a tvorby vlastnej platformy a know-how.

Investícia do webhostingu a správy obsahu.

Investícia do propagácie vlastného obsahu.

Vidíte, že s rozbehnutím podnikania na vlastnú päsť by ste okrem investovaného času, ktorého by v tomto prípade boli stovky až tisíce hodín, museli vynaložiť aj množstvo iných výdavkov. Avšak nezabúdajte, do tejto chvíle:

Zatiaľ nemáte žiaden príjem aj napriek investovaniu množstva financií!

A ak príjem mať budete, nemusí prevýšiť výdavky!

Publikovanie kurzov u nás = podnikanie bez rizika

Prečo by ste podstupovali zbytočné riziko a vynakladali nemalé finančné prostriedky bez istoty profitability? Nehovoriac o hodinách strávených nad vývojom a tvorbou webového rozhrania, v ktorom by ste svoje kurzy publikovali. Pri publikovaní kurzov u nás obetujete iba čas na vytvorenie kvalitného kurzu.

MY VÁS ZBAVÍME FINANČNÉHO RIZIKA PODNIKANIA!

Čo Vám teda za podiel na zisku z Vášho kurzu prinášame a zabezpečujeme my? Pripravili sme si pre krátky zoznam benefitov, ktoré vďaka spolupráci s nami získate:

Ponúkame Vám celé naše know-how v rámci tvorby kurzov – náš komplexný systém tvorby a publikovania kurzov je Vám celý k dispozícii a to neobmedzene.

Bezpečný webhosting tak veľkých súborov, akými sú Vaše videokurzy je veľmi náročnou záležitosťou. My sa o všetko postaráme za Vás – Vy len svoj obsah nahráte, jeho umiestnenie ide opäť na nás. Obsah je umiestnený na bezpečných serveroch s vysokou ochranou, ktoré si prenajímame od firmy Websupport.

V dnešnom online svete Vám nik negarantuje, že Váš obsah nebude zneužitý. Negarantujeme to ani my. Aj s najdokonalejšími nástrojmi na ochranu videí proti kopírovaniu alebo sťahovaniu sa nijakým spôsobom nedokáže nik ubrániť nahrávaniu obrazovky/monitora. Avšak my Vám garantujeme, že ak aj k zneužitiu Vášho duševného vlastníctva príde, vďaka prvkom, ktoré v rámci prehrávania videí u nás využívame, budeme schopní dohľadať pôvodcu úniku a podniknúť voči nemu adekvátne (právne) kroky. Váš obsah je teda u nás v dobrých rukách.

Vaše kurzy je nielen dôležité vytvoriť, ale následne aj predať zákazníkom – Vašim študentom trénerom. Predaj (aj ten v online svete), je spojený s množstvom legislatívne dôležitých krokov a súčastí. Opäť nemusíte mať žiadnu starosť – celý predaj je zabezpečený nami, cez náš systém, ktorý je veľmi rýchly a intuitívny, čiže sa vôbec nemusíte obávať, že by ste v ňom stratili svojich zákazníkov.

Bezpečnosť a legislatívna korektnosť platieb spojená s fakturáciou a následným spracovávaním platieb je plne v našej správe a taktiež je samozrejmosťou. Nemusí Vás teda trápiť, či platba od zákazníka bola prijatá, ako vybaviť reklamáciu, či akým spôsobom zmeniť fakturačné údaje – toto všetko máme pod dohľadom my.

Zabezpečíme za Vás taktiež platbu všetkých poplatkov spojených s predajom Vašich kurzov. Od poplatku za prevod pri platbe za kurz zákazníkom, cez zmluvný poplatok pre SFZ až po vyplatenie Vašej konečnej odmeny – zisku – za konkrétny kurz a konkrétne obdobie. Všetky tieto platby zrealizujeme my automaticky – Vám odpadá akákoľvek starosť a zodpovednosť za ne.

Pri realizácii videokurzov, ako v každom pedagogickom procese, je veľmi dôležitáspráva študentov a monitorovanie ich progresu či úspešnosti vo Vašich kurzoch. S našim systémom je to samozrejmé a navyše veľmi jednoduché. Máte kompletný prehľad o tom, ako Vaši študenti postupujú v kurze, na ktorej lekcii či téme sa nachádzajú, ako uspeli v jednotlivých testoch, či dátum, kedy úspešne Váš kurz dokončili.

Dovolíme si tvrdiť, že Vám dávame najistejšiu cieľovú skupinu, akú by ste mohli získať. Žiaden marketingový pracovník Vám nikdy nedá tak stabilné portfólio istých zákazníkov, ako my. Ak Vás nič z jednotlivých bodov doteraz nepresvedčilo, cieľová skupina je tým najväčším drahokamom, ktorý Vám ponúkame – 7500 trénerov futbalu, ktorí si potrebujú v pravidelných intervaloch predlžovať licenciu, a ktorým online forma vyhovuje oveľa viac ako tá prezenčná.

Všetky podmienky so Slovenským futbalovým zväzom boli dôkladne vopred dohodnuté a všetko je presne nastavené podľa dohody, ktorá bola uzatvorená medzi nami a Technickým úsekom SFZ – Oddelením vzdelávania trénerov. Vy sa o nič ako o obsah a jeho schválenie starať nemusíte. A dokonca aj s tým Vám pomôžeme.

Všetka komunikácia so Slovenským futbalovým zväzom spojená s Vašim kurzom bude realizovaná nami. Automaticky na SFZ zasielame zoznam študentov, ktorí úspešne absolvovali Váš kurz, aby im tento mohol byť zaevidovaný do ISSF systému a dotácia hodín mohla byť využitá na predĺženie licencie.

Ku svojmu kurzu môžete vytvoriť podpornú skupinu, v rámci ktorej poskytnete svojim študentom/trénerom, ktorí si zakúpili Váš kurz, dodatočnú podporu. V rámci skupiny si môžete vytvoriť diskusné vlákna, zdieľať dokumenty, fotografie, obrázky či iný obsah, ktorý môže byť štruktúrovaný a teda nikdy nestratíte prehľad ani Vy, ano ostatní členovia skupiny. Okrem toho si vytvoríte skupinu ľudí so spoločnými témami a skupinu ľudí, ktorí si už jeden z Vašich kurzov zakúpili. Vytvorte z nich Vašich pravidelných študentov.

Diskusné vlákna predstavujú organizovanú formu komunikácie, ktorá má svoju štruktúru a v rámci ktorej sa zväčša vyskytuje najhodnotnejší obsah, pretože sa v nej realizuje otvorená forma brainstormingu – zodpovedajú sa časté otázky, hľadajú sa riešenia, riešia sa problémy v praxi a mnoho iného. Práve diskusia, ktorú vyvolajú Vaše kurzy bude tou najväčšou pridanou hodnotou.

Samozrejme si uvedomujeme, že nie každý je počítačovo tak zdatný, že dokáže nielen vytvoriť videokurz, ale ho ešte aj pripraviť a vložiť na našu platformu. Sme tu preto pre Vás a sme pripravení Vám pomôcť, dokonza kurz za Vás na našej platforme vytvoriť a pridať do ňho obsah, ktorý nám zašlete. Jendoducho to celé spravíme a nastavíme za Vás.

Viete, čo je na tom všetkom najlepšie? Všetko, čo sme Vám doteraz vymenovali, dostávate od nás úplne zadarmo! Nechceme od Vás žiaden vstupný či pravidelný poplatok. Jednoducho môžete celú našu platformu využívať zadarmo! Platíte až v prípade, že predáte svoj kurz a aj to iba časť zo zisku, ktorý za tento kurz máte. Publikovanie a predaj kurzov u nás ako aj využívanie všetkých výhod našej platformy Vás teda nič nestojí!

Proces tvorby kurzu

Výber témy
1

Prvou a kľúčovou časťou tvorby kurzu je pre Vás výber témy. V tejto časti procesu tvorby si nielen vyberiete tému, ale vytvoríte si základnú štruktúru kurzu a pridáte základný popis jednotlivých častí. Tento proces je dôležitý nielen pre schvaľovací proces témy, ale aj pre Vás, pretože vytvorením dôkladnej štruktúry si zjednodušujete všetky ďalšie časti procesu tvorby. Kurzy u nás, čo sa štruktúry týka, delíme do troch sekcií – kapitoly, lekcie, témy.

Schválenie témy
2

S takto pripravenou štruktúrou následne budete kontaktovať Manažéra vzdelávania trénerov SFZ na emailovej adrese:
zsolt.pakusza@futbalsfz.sk
Pri komunikácii nás uveďte v kópii: sfz@vzdelavanie.digital. V emaile taktiež uvediete, pre ktoré licencie si myslíte, že by Váš obsah mohol byť dostupný. Manažér vzdelávania Vám následne buď Váš zámer schváli, alebo odporučí nejaké korekcie.

Tvorba kurzu
3

Po schválení kurzu SFZ môžete prejsť k samotnej tvorbe kurzu. Spôsob, aký zvolíte, je úplne na Vás. Môžete nahrávať obrazovku s prezentáciou alebo videami, môžete využívať animácie, môžete nahrávať svoj výklad pred tabuľou alebo na ihrisku, môžete využiť kombináciu všetkých spôsobov. Následne upravíte svoj vytvorený obsah v rámci postprodukcie, kde ho pripravíte na samotné publikovanie. Radami k tvorbe kurzu sa zaoberáme aj v tomto článku v našom blogu.

Nahranie na platformu
4

Po vytvorení obsahu a jeho postprodukcii prichádza čas na jeho pridanie na našu platformu. Je to finálna časť, v rámci ktorej dostane Váš videokurz konkrétnu finálnu podobu. Pridáte testy, diplomy, vytvoríte skupinu a môže sa začať s predajom. Aby ste tvorbu kurzu na našich stránkach bez problémov zvládli, mali by ste absolvovať náš krátky no veľmi podrobný inštruktážny kurz Tvorba kurzu – návod. Prístup k nemu získate automaticky po vytvorení učiteľského konta.

Propagácia a predaj
5

Bodom 4 skončili všetky Vaše starosti s kurzom a jeho tvorbou. Tento bod je už úplne v našej réžii. Postaráme sa o to, že sa tréneri o Vašom kurze dozvedia, zabezpečíme jeho predaj, ich zapísanie na kurz, zmenežujeme všetky platby a financie a zašleme Vám Váš podiel zo zisku.

Vyššie sme síce napísali, že Vám odporúčame prejsť si náš inštruktážny kurz, v ktorom je podrobný návod pre tvorbu kurzu. Avšak pravdou je, že ak chcete zvládnuť vytvoriť kurz u nás, tento inštruktážny kurz si musíte pozrieť. Môžete sa k nemu v procese tvorby kedykoľvek vracať a znova si prechádzať časti, ktoré zrvona potrebujete. Nájdete v ňom taktiež materiály na stiahnutie, bez ktorých nevytvoríte takú štruktúru kurzu, ktorú od Vás vyžadujeme a Váš kurz teda nebude schválený.
Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte nás na emailovú adresu sfz@vzdelavanie.digital.

Možnosti našej pomoci pri tvorbe Vášho kurzu

V prípade, že by ste chceli publikovať svoj kurz, ale myslíte si, že nezvládnete niektorú časť z procesu jeho tvorby, tak vedzte, že sme tu pre vás, aby sme Vám pomohli. Pomôžeme Vám a opäť to bude pre Vás bez rizika – nežiadame žiaden poplatok, ktorý by ste nám museli za pomoc zaplatiť. Naša odmena bude zarátaná v upravenom percentuálnom podiele na zisku. Zvýšenie miery nášho podielu však bude upravované individuálne, v závislosti od náročnosti a šírky našej pomoci pri tvorbe Vášho kurzu.
Ak potrebujete našu pomoc a máte záujem o jej využitie alebo len chcete zistiť viac informácií, kontaktujte nás na emailovú adresu sfz@vzdelavanie.digital.

Nahrávanie videí

Ak si neviete rady s vytváraním videí či už čo sa týka nahrávania obrazovky, tvorby animácií, či nahrávania Vášho výkladu alebo výstupu na ihrisku, pomôžeme Vám s tým.

Postprodukcia videí

Ak si neviete rady so spracovaním Vašich videosúborov, s ich strihaním, spájaním, úpravou zvuku, obrazu a inými úpravami, naši odborníci Vám s tým radi pomôžu.

Vytvorenie štruktúry kurzu

Ak si neviete rady s našim administrátorským systémom a potrebovali by ste pomoc s vytvorením kurzu, jeho štruktúry a základných nastavení, tak sme tu pre Vás.

Pridanie obsahu do kurzu

Ak si neviete rady s finálnou časťou tvorby kurzu – pridaním obsahu na našu platformu, kontaktujte nás, vieme Vám s tým pomôcť.

 Zaujala Vás myšlienka publikovať kurzy na našej platforme? Vytvorte si u nás konto a začnite s nami publikovať Vaše kurzy ešte dnes!

1otvorenie prednášky
play-sharp-fill

1otvorenie prednášky

Hide picture