Slovenský futbalový
zväz

Oficiálne kurzy

Záznam diskusie k dispozícii!

V snahe pomôcť Vám prekonať tieto náročné časy a prechod do normálneho režimu sme si pre Vás pripravili panelovú diskusiu:

Návrat do tréningového procesu po pandémii

Táto panelová diskusia bola zorganizovaná platformou vzdelavanie.digital. Nie je ani uznávaná na predĺženie licencie.
Záznam z diskusie nájdete tu: Návrat do tréningového procesu po pandémii.


Kurzy určené pre kontinuálne vzdelávanie trénerov

Na tejto stránke nájdete zoznam všetkých kurzov, ktoré sú k dispozícii pre futbalových trénerov. Množstvo týchto kurzov je možné využiť v rámci kontinuálneho vzdelávania a predlžovania licencií. Kurzy, ktoré sú určené na predĺženie licencie boli schválené Slovenským futbalovým zväzom a sú teda akceptované ako oficiálny vzdelávací materiál pre všetkých trénerov.

UPOZORNENIE:
Tréneri, pokiaľ máte záujem uplatniť si kurz na predĺženie svojej licencie, prosíme rešpektujte podmienky, ktoré sú pri každom kurze uvedené a prihláste sa na kurz, ktorý zodpovedá Vami získanej trénerskej licencii. V opačnom prípade Vám kurzy nebudú uznané pri predlžovaní licencie. Samozrejme v rámci rozširovania svojich vedomostí môžete absolvovať ktorýkoľvek kurz podľa Vášho výberu.

Konferencia trénerov SFZ bola ukončená dňa:

31.8.2021

(Už nie je možné zakúpiť si prednášky spadajúce pod Konferenciu trénerov SFZ 2020, iba naše odborné kurzy)

Konferencia trénerov SFZ 2020

Zoznam kurzov:

Lekcií: 11

Komunikácia v práci futbalového trénera

0% dokončených
0/0 krokov
Lekcií: 10

Základy zdravého lifestylu fotbalisty

0% dokončených
0/0 krokov
1otvorenie prednášky

1otvorenie prednášky

Hide picture