Doplňovačka textu

Otázky v teste a výber viac správnych odpovedí = do budúcna si od Vás kredity nekúpim, sorry.

Odpovede

  1. Dobrý deň. Ak je toto najväčší problém tohoto kurzu, tak nás to veľmi teší. Veľmi sa snažíme o to, aby sa k Vám dostávali zaujímavé a hodnotné informácie prostredníctvom kurzov od našich inštruktorov. Samozrejme každý má právo si prísť “len pozberať kredity” a nezaujímať sa o obsah. V takom prípade sú záverečné testy prekážkou. No veríme, že postupne sa u vás zmení aj tento prístup a teda stále viac a viac z vás, milé trénerky a tréneri, k nám bude chodiť zberať nové vedomosti a inšpiráciu. Mnohí z vás tu naozaj chodíte práve kvôli tomu.
    Záverečné testy tu teda sú nie na to, aby Vás niekto “buzeroval” a snažil sa Vám uškodiť, práve naopak. Sú tu preto, aby ste si overili úroveň nadobudnutia podstatných informácií z daného kurzu. Testy sú pre tých, ktorí si kurz pozrú s porozumením, naozaj jednoduché. Naši inštruktori sa testami snažia poukázať na najdôležitejšie informácie, ktoré sa Vám pokúsili v rámci kurzu odprezentovať a ponúknuť Vám nimi spätnú väzbu k osvojeniu týchto informácií.
    Takže naozaj nás mrzí, že Vás od kurzov jedného z našich najpredávanejších autorov odradí práve to, že sa Vám pokúsil pomôcť vypichnúť najdôležitejšie informácie, ktoré by ste si z kurzu mali odniesť. Pretože kvalita jeho kurzom určite nechýba. Svedčia o tom ostatné recenzie.
    Samozrejme Váš názor rešpektujeme a prajeme Vám vo Vašej trénerskej kariére množstvo úspechov.

1otvorenie prednášky
play-sharp-fill

1otvorenie prednášky

Hide picture