Princípy modelu hry a taktická periodizácia

Princípy modelu hry budú riadiť celý tréningový proces, ktorý sa bude s obmenami opakovať (periodizácia). MODEL HRY (príklad modelu hry na základe princípov hry družstva)

1otvorenie prednášky

1otvorenie prednášky

Hide picture