Princípy modelu hry a taktická periodizácia

Každý tréner má svoju a svojskú hernú filozofiu, ponímanie futbalu. Vytvára si ju na základe doterajšieho poznania a hlavne učenia sa z diania na ihrisku, súčasne učením sa od iných trénerov. Aj najuznávanejší metodici dnešnej doby priznali, že sa učia od niekoho. Učia sa z hry, kde sú aplikované určité princípy. Vytvorenie otvoreného futbalového eko-systému s vlastnými princípmi hry je dôležitý proces ako pre trénerov, tak aj hráčov. Herný systém postavený na pravidelnom tréningu herných princípov prinesie družstvu návyk uplatňovania vlastných princípov hry v zápase. Vytvorenie si princípov, určitého modelu hry a pedagogických metód v útočnej, obrannej a prechodovej fáze, ktoré vštepujú hráčom trénerskú filozofiu, pomenujme „tímové alebo veľké princípy“(team principles). Nápodobne týmto spôsobom môžeme prejsť na stredné princípy formácií (sub principles), či už v horizontálnom alebo vertikálnom ponímaní ihriska a jednotlivých zón ihriska. Ďalej malé princípy (sub-sub principles) na úrovni jednotlivcov alebo kombinácie medzi nimi, ich hráčskom partnerstve vyplývajúcom z ich herných činností a hráčskych funkcií. Veľké, stredné a malé princípy názvom kopírujú velkosť plochy ihriska, na ktorej sa princípy budú trénovať. Tréningový mikrocyklus bude takto riešit samotnú organizáciu krátkodobého procesu v dlhodobom cykle. 

Princípy modelu hry budú riadiť celý tréningový proces, ktorý sa bude s obmenami opakovať (periodizácia).

MODEL HRY

(príklad modelu hry na základe princípov hry družstva)

Útočná fáza
Vlastná polovica ihriska
Zakladanie útoku
Rotácia stredových hráčov
Rotácia stredových hráčov
Útočenie cez krídelné priestory
Prečíslenie v zónach útočenia
Stredná zóna ihriska
Hĺbka útočenia – kto
Rotácia stredových hráčov
Prelínanie v zónach
Kreativita na krídlach 1 na 1
Kto sa zasúva resp.vysúva a kde
Súperova polovica ihriska
Rotácia stredových hráčov
Rola útočníkov
Výmena miest a zón
Nábehy za obrannú líniu
Útočník N10 stále na hrote?
Prechodové fázy
Z útoku do obrany
Rozhodnutie press, spomaliť alebo návrat?
Kolko hráčov tam máme?
Z obrany do útoku
Protiútok alebo postupný útok?
Cez stred alebo po krídlach?
Kontrola lopty
Vytvoriť volný priestor
Útočit cez voľný priestor
Útočné a obranné štandartné situácie
Kreativita, špecializácia
Analýza súpera
Mix osobnej a zónovej obrany?
Obranná fáza
Strata lopty
Tlak na loptu do 5 sekúnd
Návrat do defenzívneho postavenia
Okamžité obranné postavenie- tvar
Návrat do defenzívneho postavenia
1-4-4-1-1..alebo?
Tlak na súpera aby hral do strán
Pressingové spúštače
Strata lopty
Krátke vzdialenosti medzi líniami
Tlak na súpera na hru do strán
Kto vypĺňa priestor a kde
Kolko hráčov a kde/prečíslenie
Pressingové spúštače
Veľké (tímové) princípy
Stredné princípy
Malé princípy

Príklad riešenia Modelu hry v tréningovom procese – periodizácie z pohľadu plochy ihriska
(DZ-4 znamená 4 dni pred zápasom, atď.)

Príklad riešenia modelu hry z pohľadu veľkosti ihriska

Príklad riešenia Modelu hry v tréningovom procese – periodizácie z kondičnej perspektívy
(celkové vzdialenosti, km)

Príklad riešenia modelu hry z kondičnej perspektívy

Tréningový mikrocyklus a taktická periodizácia

Súhrnom bude holisticky koncipovaný mikrocyklus, kde kondičná zložka bude zahrnutá v herných cvičeniach a prípravných hrách. Referencie tohoto typu nájdeme aj vo „verheijenovskej“ metodike založenej na progresívnej záťažovacej metodike a komplexnom učení futbalu. Doplnením Bielsu (2017), ktorý vytvára tlak na rotovanie hráčskych funkcíí, herných systémov a anti-systémov priamo v tréningu praktizovanom samotnou hrou (4 x 15 min), vytvoríme platformu použiteľnú proti rôznym variáciám hry súpera ako vlastnú taktickú zbraň. 

Zdroje
Golden Webinar 2020, Eric Ramsay, Leeds United; Adam Owen, ISSPF, 2020; Harry Routeledge, LA Football Club, 2020; Football Analytics, 2020, Ian Coll, Paul Bradley, Ludogoretsk, Bulgaria; Marcelo Bielsa (2017), Methodology for the Development of Professional Football Players Aspire, Qatar; Raymond Verheijen, Football Periodization (2014) 

O AUTOROVI

Mgr. Rastislav BÔŽIK

Rastislav Bôžik (zdroj: MFF)

 • Držiteľ UEFA PRO Licencie
 • Hlavný tréner národného tímu Mongolska (2020-2021)
 • Člen komisie AFC Elite Youth Scheme (2019-súčasnosť)
 • Hlavný tréner národného tímu Mongolska U16 a U19 (2020)
 • Vedúci vzdelávania trénerov a rozvoja elitnej mládeže projektu AFC pre Mongolskú Futbalovú Federáciu (2019-2020)
 • Asistent trénera FC Nitra (2016-2018)
 • Asistent technického riaditeľa futbalovej akadémie Al Shaab Sharjah, SAE (2015-2016)
 • Asistent trénera Al Wahda Abu Dhabi, SAE (2010-2011)
 • Vedúca rola (team leader) prípravy národných tímov Malajzie v oblasti kondičnej prípravy a športovej vedy integrovanej do futbalu, Národný Inštitút Športu Malajzia a Futbalová Asociácia Malajzie (2006-2015)
 • Hlavný tréner Dong Tam Long An, 2.liga, Vietnam (2005-2006)
 • Hlavný tréner U15/U17/U19 FC Nitra, Slovensko (2003-2005)
 • Absolvent FTVŠ UK, Bratislava (2001)

Podobné články

Kondícia vo futbale – maximalizácia herného výkonu

Futbal je fyzicky a mentálne náročný šport, ktorý vyžaduje široký okruh zručností – výbušnú a mnohosmernú akceleráciu, bleskurýchle reakcie, koordináciu, pohyblivosť a schopnosť pokryť priestor efektívne a rýchlo. Kondícia futbalových hráčov pripravuje po fyzickej stránke na požiadavky tohto športu tak, aby dokázali zvládnuť fyzické zaťaženie čo najlepšie počas celého zápasu.

Letné prípravné obdobie

Princípy optimalizácie fyzickej prípravy s využitím GPS systému Catapult.
Tak ako sa menia ročné obdobia, tak s určitou mierou zveličenia môžeme povedať, že sa menia i prípravné obdobia. Nastáva obdobie letných prípravných období – LPO, tie majú svoje špecifiká a odlišnosti v porovnaní so zimným prípravným období. Na úvod treba zdôrazniť, že v našich klimatických podmienkach je najväčší rozdiel v podobe aktuálneho stavu počasia a v teplotných rozdieloch medzi zimou a letom. Druhý najvýznamnejší rozdiel, ktorý sa však postupne a to hlavne v profesionálnom futbale stráca, je rozdiel v dĺžke prípravného obdobia.  Letné prípravné obdobie vo futbale býva zväčša kratšie oproti tomu zimnému.

Odpovede

1otvorenie prednášky
play-sharp-fill

1otvorenie prednášky

Hide picture