Komunikácia v práci trénera

Komunikácia v práci trénera - Michal Kopčan - vzdelavanie.digital

Futbal mal vždy svoj jazyk zaoberajúci sa fyzickým a technickým výkonom — jednoduchý jazyk pokynov a odpovedí. Ale futbal je stále viac komplexnejší a sofistikovanejší. Hráči sú vzdelanejší a nezávislejší. Dnešný tréner sa bude musieť s týmto všetkým vysporiadať, aby vytvoril súdržný tím, ktorý zvládne všetky výzvy. 

Komunikácia, vo všetkých formách a spôsoboch, začala neúprosný vzostup na vrchol plánu a tréner alebo hráči bez schopnosti dávať alebo prijímať informácie, nevyhnutné pre najvyššiu úroveň výkonu, budú trpieť. Tréneri a tak isto hráčo musia byť schopní úspešne vychádzať s rôznymi ľudmi, rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách.

Vytvorenie komunikačnej siete 

Vždy keď som pracoval s tímom pri určitých záťažových situáciách, mojim hlavným prispením bolo nasmerovanie klubu od defenzívneho prostredia komunikácie- napríklad skupinky, boje o moc, vylúčenie niektorých jednotlivcov zo skupiny, osobné útoky namiesto kritiky výkonu- k podpornému prostrediu s pozitívnou komunikáciou a zdieľaním problémov, ktorým tím čelí. V rámci futbalových tímov bude kvantita a kvalita vzájomného pôsobenia kolísať ako sa mení členstvo v tíme, prichádzajú nové tváre a nové osobnosti, ale určité kroky pomôžu prispôsobiť pohyby a udržať pozitívne prostredie.

Nasledujúce kroky môžu pomocť vytvoriť a udržať pozitívnu tímovú klímu:

Úprimnosť:
Vždy sa usilujte o jasnú, zásadovú, priamu komunikáciu, ktorá je úprimná a neobsahuje skryté úmysly. Kritériom je, že ak je to najlepšie pre tím, potom nie je problém oznámiť to.  Jedným z rozdielov medzi asistentom trénera a hlavným trénerom, ktorý som postrehol, je to, že hoci obaja vedia oznámiť dobré správy, iba hlavný tréner má silu a osobnosť oznámiť aj zlé správy.

Spätná väzba: Hráči potrebujú neustálu spätnú väzbu, hráči nedostávajú dostatok pravidelnej spätnej väzby na ich výkon a rozvoj. Tréneri by mali byť “stroje na spätnú väzbu” a stráviť veľa času pripravovaným inštrukcií a poznámok pre hráčov.

Stabilita: príliš veľa zmien môže narušiť mentálnu a emocionálnu stabilitu tímu, zvýšiť úzkosť a znížiť komunikáciu. Tréneri by mali viesť neustále diskusie o prínose stability oproti výhode zmeny.

Kontinuita výberu: Byť v tíme je dôležité pre každého hráča. Vo všeobecnosti mužstvo hráčov sa musí vyrovnať s tým, kto pravdepodobne bude a kto nebude v tíme. Hoci sa zmena vždy vyskytne, vysoká úroveň kontinuity je kľúčom k udržaniu pozitívnych postojov a komunikácie, a teda aj výkonu.

Jadro a kraj: Každý tím má kľúčových hráčov- tí ktorí hrávajú pravidelne a nesú väčšinu zodpovednosti, a okrajových hráčov ktorí ešte nehrávajú pravidelne. Hlavný tréner sa stretne s kľúčovými hráčmi pravidelne v skupine a s kapitánom raz týždenne. Poskytne to príležitosť pre skore identifikovanie varovných signálov a pomôže trénerovi pochopiť náladu v šatni a vyhnúť sa konfliktom.

Tímové konflikty: Tieto sú extrémne cenné pri efektívnom a účinnom komunikovaní informácií každému. Pre trénera s dobrými komunikačnými zručnosťami môžu byť takéto rozhovory veľmi silným nástrojom na formovanie motivácie a emocionálneho stavu tímu.

Film: Použitie videá, najprirodzenejšej formy komunikácie pre niektorých našich moderných hráčov sa dramaticky zvýšilo. Tímy môžu teraz jednoduchšie vytvoriť vlastné filmové zábery a cieliť ich pre motivačné a vzdelávacie účely. Často je pravdou, že kľúčový obraz má väčší vplyv ako tisíc slov.

“Focus group”: Pre určité záležitosti napríklad hra brankára a štyroch obrancov. Tréneri sa stretnú iba so zainteresovanými hráčmi a budú viesť diskusiu podporenú video dôkazom. Podobne môžem viesť teambuildingove cvičenie v ktorom sa dohodneme na tímových cieľoch na ďalšiu sezónu. Takéto dohody vytvoria základ pre ďalšie diskusiu počas sezóny.

Jeden na jedného: Na konci dňa je futbal osobnou výzvou. Najdôležitejšou komunikáciou v klube je diskusia jeden na jedného, medzi trénerom a trénerom, trénerom a hráčom a dvoma hráčmi navzájom. Tieto nemôžu byť formalizované, hráči sa často cítia pohodlnejšie keď sa uskutočňujú v neformálnom kontexte. Tréneri musia vyhľadať tieto momenty kontaktu, dať si záležať na tom, aby sa rozprávali so všetkými hráčmi, nie iba hviezdami. Niektorí tréneri si zaznamenávajú takéto vzájomné pôsobenie, aby sa uistili, že nikoho príliš dlho neignorujú. Zistil som, že toto je najlepší spôsob ako sa dozvedieť o potrebách, túžbach a cieľoch každého hráča.

Komunikácia a tréner 

Komunikácia je prvým krokom k úspechu každého hráča. Pri mojom pozorovaní trénerov, ktorí sú často bývalí hráči hrajúci na najvyšších  úrovniach, som identifikoval tri hlavné komunikačné problémy: 

1. Keď tréneri sledujú zápas, nechajú sa uniesť emóciami. Namiesto analytickými pozorovateľmi sa stanú divákmi. Nevšimnú si niektoré dôležité body, ktoré môžu tímom pomôcť. Polčas sa potom môže stať vyjadrením emócií, skôr ako objektívnou komunikáciou zameranou na výhru zápasu. 

2. Tréneri majú iba malý tréning v komunikácii. Väčšina z nich nepoužíva sílu flip chartu, analýzy zápasov, alebo napríklad videa. Jedným zo spôsobov, ako sa vyhnúť nude z opakovania dôležitých posolstiev, je obmieňať formát. Ak je tréner talentovaný technicky, ale slabo komunikuje, je lepšie využiť skúseného asistenta alebo športového psychológa (mentálneho kouča), ktorý príležitostne prevezme vedenie v tímových rozhovoroch alebo individuálnom poradenstve. 

3. Tréneri sú často tak zahľadení do procesu učenia futbalu, až zabudnú, že zainteresovaní sú ľudia. Príklad takejto neefektívnej komunikácie bol uvedený vo Football Coaches Association Journal. Leif Isberg (1997) monitoroval inštrukcie, ktoré mládežnícki tréneri dávali hráčom. V troch zápasoch tréneri dali 116, 187 a 55 odkazov hráčom, aby zmenili správanie. Isberg klasifikoval 67, 55 a 12 z tohto počtu ako neefektívne, pretože tréneri nepoužili hráčove meno, čo spôsobilo neistotu.

Uvádzam niektoré užitočné návody pre trénerov: 

 • celá komunikácia od trénera je dôležitá, preto sa uistite, že hráči si nemôžu vaše odkazy vysvetliť zle. 
 • buďte proaktívny a komunikujte, keď vidíte problém. Nečakajte a nedúfajte, že sám odíde.  
 • používajte pozitívny jazyk, ktorý vytvára pozitívne očakávania hráčov. Radšej vyzvite hráčov k zlepšeniu, než ich potrestať za to, že sú slabí. 
 • nikdy sa nedomnievajte. 
 • každá komunikácia sa má javiť dôležito. Ukážte rešpekt všetkým hráčom. 
 • vyhraďte si čas pre každého. Výskum ukazuje, že tréneri strávia oveľa viac času (až o sedem hodín viac) s hviezdnymi hráčmi. 
 • nikdy nesľubujte niečo, čo nemôžete splniť. 
 • nikdy sa nevyhrážajte niečím, čo nemôžete vynútiť. 
 • buďte si vedomý reči tela, keď komunikujete. Lombardi (1996) podáva fascinujúcu štúdiu Mehrabiana, ktorý preskúmal faktory vplývajúce na komunikáciu medzi trénerom a hráčom. Pri tlmočení správy je celkový účinok slov iba 7 percent (použité slová): 38 percent významu sa vyvinulo z hlasu (ako boli slová povedané) a 55 percent významu záviselo na neverbálnom prejave (použitá reč tela). 
 • za účelom posilniť sebaúctu, udržujte rovnováhu medzi chválou a kritikou (sendvičová technika je chvála-kritika-chvála). U mladších hráčov, ktorých sebaúcta môže byť ľahko zničená, nakloňte rovnováhu viac smerom ku chvále. 
 • keď komunikujete po chybe, sústreďte sa na nápravu, nie chybu. 
 • pracujte na zlepšení osobnej kontroly emócií. 
 • naučte sa byť dobrým poslucháčom. 
 • naučte sa byť dobrým pýtajúcim sa. Povzbuďte hráčov, aby boli seba reflexívni Mali by sa naučiť hodnotiť samých seba a nespoliehať sa iba na trénerov náz, Opýtajte sa: „Ako si myslíš, že ti to ide?“ 
 • buďte si vedomí kultúrnych rozdielov a berte na ne ohľad. 
 • používajte mená hráčov a spoznajte niečo o ich rodinách. Tak vyjadríte svoj záujem o nich ako o ľudí, nie iba hráčov. 
 • buďte pripravení. Nasledujte radu Stephena Coveya a poznajte, aký výsledok chcete dosiahnuť: „Začnite s koncom v mysli“. 
 • kritizujte iba výkon, nie osobu. 
 • vyhnite sa komunikácii, keď ste mimo emocionálnej kontroly. Naučte sa čakať na nadhľad a objektívnosť. 
 • maximálne využite príležitosti na neformálnu komunikáciu. Pokojné slovo na tréningu často funguje lepšie ako formálne stretnutie. 
 • používajte humor: zábava je veľkým odľahčením stresu. 
 • ukončite komunikáciu vyjasnením, na čom ste sa dohodli: „Tak poďme si odsúhlasiť, toto je to, na čom sme sa dohodli, že urobíme.“ 

Je nepravdepodobné, že iba toto pomôže trénerovi porozumieť všetkému o stave mysle ich hráčov. Avšak proces komunikácie dáva hráčovi a trénerovi oveľa väčšiu šancu zmenšiť medzeru a lepšie porozumieť jeden druhému. Čím presnejšie vnímanie, tým silnejšie vzťahy pravdepodobne vzniknú, a tým sú väčšie šance na zlepšenie výkonu. 

Profil moderného trénera bude nevyhnutne nasledovať profil moderného hráča. Jednou dramatickou zmenou u moderného hráča je zvýšená požiadavka na väčšiu a lepšiu komunikáciu, ktorá pomáha hráčovi pochopiť osobný výkon a pocity futbalistu. Tréneri už nemôžu viac riadiť hráčov, ale musia, ako súčasť programu rozvoja hráča, budovať dobré vzťahy s každým hráčom. Hráči teraz hľadajú trénerov s dobrou emocionálnou inteligenciou a citlivými komunikačnými zručnosťami. 

Za účelom vyrovnať sa s rýchlou emocionálnou „horskou dráhou“ zvanou futbalová sezóna, tréneri potrebujú vybudovať komunikačnú sieť, ktorej hráči a tréneri rozumejú a dôverujú jej. Hráči a tréneri môžu potrebovať pomoc vo verbálnej aj neverbálnej komunikácii, rovnako ako aj pri používaní moderných technológií. Pre trénerov mladých hráčov je použitie e-mailu a rôznych mobilných komunikačných aplikácií nevyhnutnosťou. 

Tímové stretnutia ponúkajú trénerom s dobrými komunikačnými zručnosťami efektívny a účinný spôsob, ako dostať každého na svoju stranu a zároveň mu odovzdať motivačnú podporu. Navštevujem veľa klubov s výkonnostnými problémami a mojim prvým odporučením je zvýšená a lepšia komunikačná sieť. Je úžasné, ako často toto samotné začína proces zlepšenia: „Zvýšte komunikáciu, znížte úzkosť.“ 

Na samotný záver by som Vám chcel dať do pozornosti môj videokurz Komunikácia v práci futbalového trénera“, ktorý je dostupný práve na tejto platforme a priamo súvisí s načrtnutou témou (obsahuje širšie aspekty komunikácie v práci futbalového trénera, obohatené o praktické rady a skúsenosti mojej práci pri profesionálnych futbalových tímoch na Slovensku, v Čechách, i Maďarsku. Dĺžka videokurzu je 80 minút. Kľúčové informácie sú taktiež zahrnuté v powerpoint prezentácii, ktorá je šúčasťou tohto videokurzu), ako aj ďalšie moje kurzy.

Podobné články

Zimné prípravné obdobie – potreba zmeny

V súčasnom futbale, hlavne zvýšením miery efektivity, zlepšenia podmienok a informovanosti o tréningovom procese, sledujeme skvalitnenie prípravného obdobia hráčov, nielen v profesionálnom, ale i amatérskom futbale. Tak ako sa mení…

Mentálny tréning: Princípy špičkovej výkonnosti

Niet pochýb o tom, že súčasný futbal je fyzicky veľmi náročný. Ak sa chceš zaradiť medzi progresívnych futbalových trénerov a chceš vynikať v súčasnom futbale, tvoji zverenci musia mať nielen výborné technické, ale aj taktické znalosti, ktoré zahŕňajú rôzne herné stratégie. Tak isto musia mať výbornú fyzickú kondíciu, prácu nôh, fyzickú silu a odolnosť. Bez týchto aspektov hry a pravidelného a svedomitého tréningu sa nikdy nemôžu zaradiť medzi najlepších. Bohužiaľ, aj v súčasnosti sa pre mnohých futbalistov i trénerov ich tréning končí práve v tomto bode. Je to kritická chyba, nakoľko sa domnievajú, že vyššie spomínané fyzické atribúty sú postačujúce na to, aby sa zaradili medzi tých najlepších.

Kondícia vo futbale – maximalizácia herného výkonu

Futbal je fyzicky a mentálne náročný šport, ktorý vyžaduje široký okruh zručností – výbušnú a mnohosmernú akceleráciu, bleskurýchle reakcie, koordináciu, pohyblivosť a schopnosť pokryť priestor efektívne a rýchlo. Kondícia futbalových hráčov pripravuje po fyzickej stránke na požiadavky tohto športu tak, aby dokázali zvládnuť fyzické zaťaženie čo najlepšie počas celého zápasu.

Používanie systému GPS vo futbale

Futbal sa mení. Hra, ktorá sa hrala pred 10, 20 či dokonca 30 rokmi, už nie je taká, aká je v súčasnosti. Futbal sa bude v budúcnosti i naďalej rozvíjať a meniť. Samotná hra samozrejme zostala rovnaká. Stále sú tu góly, lopta a 22 hráčov na ihrisku. Okrem niekoľkých zmien pravidiel sa v tejto oblasti udialo len málo. Napriek tomu je dnes fyzická náročnosť futbalistu úplne iná ako pred pár rokmi, futbal sa stal omnoho dynamickejší a postupne v priebehu rokov prichádzalo k zmene priorít v rozvoji jednotlivých pohybových schopností.

Odpovede

1otvorenie prednášky
play-sharp-fill

1otvorenie prednášky

Hide picture