Vzdelávacia sociálna sieť

vzdelavanie.digital je vzdelávacou sociálnou sieťou

vzdelávanie.digital nie je liekom na koronavírus (na problémy, ktoré vo vzdelávaní spôsobil). Naša platforma ani nevznikla vďaka koronavírusu. Myšlienka (ale aj samotná platforma) sa zrodila oveľa skôr, ako bolo jasné (vďaka koronavírusu), že online vzdelávanie je veľmi opomínané, zanedbávané a nekladie sa mu žiadna dôležitosť. A práve preto neponúkame iba nejaké instantné riešenie online vzdelávania, ale komplexnú vzdelávaciu sociálnu sieť, ktorá si kladie za cieľ spájať všetkých ľudí s rovnakými záujmami a potrebami, ktorými sú vzdelávanie, výuka, nové vedomosti či nové zručnosti.

Akou pridanou hodnotou je sociálna sieť?

Máme predsa Facebook, prečo by sme mali využívať aj inú sociálnu sieť? Áno, Facebook je svetový fenomén, ktorý už ale stráca svoje čaro, pretože “zapredal svoju dušu komercii”. Jednoducho je preplnený reklamami a nezobrazuje nám ani obsah, o ktorý sme prejavili záujem. Ale nie toto je hlavným dôvodom vzniku našej vlastnej sociálnej siete. Naša sociálna sieť sa zameriava skôr na podporu k vzdelávacím videokurzom. To z nej vytvára sociálnu sieť pre tých, ktorí prišli na stránku za rovnakým účelom. Teda, aby som bol presný, tie účely sú dva – vyučovať a učiť sa. Všetko sa ale točí okolo jediného – vzdelávania.

Sociálna sieť na vzdelávanie.digital je úplne bez reklám.

Profily užívateľov

Užívateľské profily slúžia ako dôkladné predstavenie sa. Dôležité sú najmä u učiteľov, ktorí ponúkajú svoje videokurzy. V rámci svojho profilu ukážu svoju etablovanosť v danej téme – predstavením jednak svojich študentských úspechov a jednak svojich učiteľských či odborných skúseností. Dôkladnejšie predstavenie sa v tomto prípade znamená vzbudenie oveľa hlbšej dôvery, čo v podstate môže viesť k vyššiemu predaju kurzov.
Avšak neznamená to, že dôsledné vyplnenie profilu študentmi nie je dôležité. Tak, ako študent potrebuje kvalitné informácie o svojom vyučujúcom, tak aj vyučujúci potrebuje dostatok informácií o svojom študentovi pre poskytnutie čo najdokonalejšej podpory ku konkrétnemu kurzu.

Skupiny na platforme vzdelávanie.digital

Skupiny

Nosným pilierom našej sociálnej siete sú skupiny, ktoré hlavne vznikajú popri jendotlivých kurzoch, ako podporné skupiny. V rámci týchto skupín môžu komunikovať spolu nielen študenti, ktorí daný kurz absolvujú alebo absolvovali s vyučujúcim, ale aj medzi sebou navzájom. Sú to teda skupiny, plné ľudí, ktorí majú spoločnú tému, spoločný záujem, absolvovali spoločnú cestu videokurzom a majú približne rovnaké záujmy či zručnosti, zároveň si môžu aj navzájom pomôcť.
Skupiny však môžu vzniknúť aj bez kurzov, pre ľudí so spoločnými záujmami. Fungovať môžu presne tak, ako aj tie vyššie spomenuté. Jediný rozdiel je v tom, že ich nespája konkrétny kurz, ale konkrétna téma záujmu.

Diskusné fóra a diskusné vlákna

Nemenej dôležité v rámci skupín, ale aj mimo nich, sú diskusné fóra a diskusné vlákna. Ide v podstate o štruktúru komunikácie v rámci našej platformy, ktorá funguje rovnako, ako v akomkoľvek bežnom diskusnom fóre. Základom je cielená komunikácia ku konkretnej téme či problému, bez potreby prehľadávania príspevkov, ktoré súvisia aj s témami inými. Diskusné fóra môžu vznikať na najrozličnejšie témy či problémy, ale aj v rámci jednotlivých skupín, kde vlastne tvoria samotnú komunikáciu medzi jej členmi.

Súkromné správy a spojenia užívateľov

Ako v každej sociálnej sieti, aj v tej našej môžu užívatelia viesť súkromnú alebo skupinovú komunikáciu prostredníctvom súkromných správ. Taktiež sa môžu spolu spojiť (ekvivalent priateľstva na Facebooku, sledovania na Instagrame či spojenia na LinkedIn). Následne budú môcť spolu komunikovať a na svojej stránke noviniek uvidia všetky príspevky svojich spojení.

Naša platforma Vám teda ponúka dlhodobé a pretrvávajúce riešenie online vzdelávania, ktoré bude postupne silnieť počtom kurzov i počtom študentov a aktívnych užívateľov. Ponúka riešenie online vzdelávania, ktoré ide vysoko nad rámec poskytnutia kurzu, zinkasovania peňazí a následného nezáujmu. Ponúkame Vám viac, ako len spustenie live webinára, ako je tomu napr. cez Zoom, Skype, a iné. Kurzy u nás sú pre Vás neustále k dispozícii k spätnému nahliadnutiu, inštruktori budú pre Vás neustále k dispozícii k poskytnutiu podpory a ostatní absolventi budú pripravení riešiť s Vami spoločné problémy. Nami ponúkaný nástroj je silnejší, trvácnejší a hlavne plne prispôsobený tomu, aby ste sa ako učiteľ mohli naplno realizovať a ako študent získali nielen čo najlepší vzdelávací zážitok, ale hlavne vyťažili z tejto formy vzdelávania čo najviac.

Zaujalo Vás to? Tak neváhajte, zaregistrujte sa, je to zdarma! Dokonca ani za zverejnenie Vášho videokurzu neplatíte až do doby prvého predaja.

Tešíme sa na spoločnú cestu tvorby silnej komunity vzdelaných a inteligentných ľudí.

Podobné články

Kondícia vo futbale – maximalizácia herného výkonu

Futbal je fyzicky a mentálne náročný šport, ktorý vyžaduje široký okruh zručností – výbušnú a mnohosmernú akceleráciu, bleskurýchle reakcie, koordináciu, pohyblivosť a schopnosť pokryť priestor efektívne a rýchlo. Kondícia futbalových hráčov pripravuje po fyzickej stránke na požiadavky tohto športu tak, aby dokázali zvládnuť fyzické zaťaženie čo najlepšie počas celého zápasu.

Mentálny tréning: Princípy špičkovej výkonnosti

Niet pochýb o tom, že súčasný futbal je fyzicky veľmi náročný. Ak sa chceš zaradiť medzi progresívnych futbalových trénerov a chceš vynikať v súčasnom futbale, tvoji zverenci musia mať nielen výborné technické, ale aj taktické znalosti, ktoré zahŕňajú rôzne herné stratégie. Tak isto musia mať výbornú fyzickú kondíciu, prácu nôh, fyzickú silu a odolnosť. Bez týchto aspektov hry a pravidelného a svedomitého tréningu sa nikdy nemôžu zaradiť medzi najlepších. Bohužiaľ, aj v súčasnosti sa pre mnohých futbalistov i trénerov ich tréning končí práve v tomto bode. Je to kritická chyba, nakoľko sa domnievajú, že vyššie spomínané fyzické atribúty sú postačujúce na to, aby sa zaradili medzi tých najlepších.

Odpovede

1otvorenie prednášky
play-sharp-fill

1otvorenie prednášky

Hide picture